เรื่องเล่าสุขภาพ

ถนนสายเอเซียขาด
ถนนสายเอเซียกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง น้ำท่วมรถยนต์วิ่งผ่านไม่ได้แล้ว ภาพนี้ผมถ่ายเมื่อบ่ายวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขณะกลับจากจังหวัดอ่างทอง มีชาวบ้านหนีน้ำท่วมมาอาศัยอยู่บนถนนช่วงบ้านตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐น.ผมทราบข่าวจากคุณเสกสมแจ้งจิตร  ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า รถยนต์ผ่านไม่ได้แล้ว

blog comments powered by Disqus