เรื่องเล่าสุขภาพ

อยุธยาฤล่ม

ภาพที่ชุมชนวัดหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา จันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

blog comments powered by Disqus