เรื่องเล่าสุขภาพ

ปวดข้อ-ปวดกรดูก
ใครที่ปวดข้อปวดกระดูก -มะเร็ง ติดตามอ่านพรุ่งนี้ ในประเทศไทยมีวิหารบดยาครับ อยู่จังหวัดกาญจนบุรี ผมไปเจอมาแล้ว
เขียนเสร็จแล้วพร้อมภาพประกอบ สุดยอดสมุนไพร บอกเอาบุญครับ ผมยุ่งเรื่องเตรียมช่วยเหลือน้ำท่วม พรุ่งนี้ (๑๑ ตค.๒๕๕๔)
ผมจะไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัย สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยประชาชน ( รมต.-อธิบดี ) หลังจากผมเดินทางไปเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด รับทราบปัญหา- การร้องทุกข์ ผมจะทำหน้าที่ในบทบาทสื่อ ให้ดีที่สุด รับฟังได้เวลา ๑๘.๐๐น.เป็นต้นไป คลื่น เอ็ฟ.เอ็ม ๙๒.๕ MHz. และ เอ.เอ็ม ๘๙๑ , ๘๓๗ KHz. ( เฉพาะภาคกลาง) ต่างจังหวัดรับฟัง สวท.ในจังหวัดของท่านความถี่แตกต่างกันไป

blog comments powered by Disqus