เรื่องเล่าสุขภาพ

วิหารบดยาพระแท่นดงรัง
                                    วิหารบดยาพระแท่นดงรัง
                                                                                                               จำรัส เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
        `   ผมแทบไม่เชื่อสายตาว่าภาพที่ผมเห็นเบื้องหน้าว่าเป็นวิหารบดยา อะไรกันที่อำเภอท่ามกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวิหารบดยาด้วยหรือ ดีใจรีบคว้ากล้องมาบันทึกภาพ อะไรหนอดลใจให้ผมขับรถเลี้ยวเข้ามา นอกจากมีวิหารบดยาแล้ว ยังมีสมุนไพรดีๆ อีกมากมาย ผมนึกถึงผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ที่รอคอยผมว่าระหว่างที่ผมเดินทางทั่วประเทศ จะมียาดีอะไรมาแนะนำบ้างเพราะบางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยออกนอเขตจังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยู่เลย บางรายเจ็บป่วยก็นอนซมอยู่กับบ้าน ด้วยปัจจัยหลายอย่าง

           ฟ้าปราณีชักนำให้ผมมาที่วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วัดนี้อยู่ที่หมู่ ๑๐ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ ๔๙ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอกำแพงกแพงแสนจังหวัดนครปฐม ๒๑กิโลเมตร การเดินทางสะดวกเพราะวัดอยู่ ติดถนนใหญ่ วัดนี้สร้างสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าคงสร้างพร้อมกับปูชนียสถานพระแท่นดงรังในสมัยพระเจ้าบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา (ช่วงน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมไปรายงานข่าวที่วัดหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะท่านได้สร้างวัดหันตราขึ้นมา บริเวณลานหน้าวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับข้าว ถ้าเปรียบปัจจุบันคือสนามหลวง กรุงเทพฯ ปัจจุบันลานสนามหรือทุ่งหน้าวัดเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยพันธ์ข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ปลูกทดลองพันธ์ข้าวต่างๆ)  วัดพระแท่นดงรังครั้งหนึ่งชำรุดทรุดโทรมเกือบจะเป็นวัดร้าง วัดนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เคยเสด็จเมื่อปี ๒๔๐๒ นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จฯเมื่อปี ๒๔๐๘  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯ ๒  ครั้งคือครั้งแรกเสด็จฯตามพระชนกรัชกาลที่ ๔ เมื่อปี ๒๔๐๘ ครั้งที่ ๒ เสด็จฯมาประทับแรมสมโภชน์พระแท่นดงรัง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๑ และทรงพระราชนิพนธ์เล่าเรื่องพระแท่นดงรังไว้ด้วย       พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา พระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ก็เคยเสด็จฯมาที่นี่ รวมถึงพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

           สำหรับปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในวัด มีพระแท่นบรรทม เป็นศิลาแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่น หรือเตียงนอนต่ำข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่ง ยาว ๑๑ ศอก ๑  คืบ กว้าง ๔ ศอกเศษ เล่ากันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาบรรทมแล้ว ปรินิพพาน บนพระแท่นนี้ แต่ก่อนมีต้นรังขึ้นอยู่ริมพระแท่นข้างละ ๒ ต้นโน้มยอดเข้าหากัน ดังเช่นที่กล่าวไว้ในนิราศพระแท่นของนายมี
         ส่วนด้านทิศตะวันตกของพระแท่นจะมีเขาขนาดย่อมยอดเขาสูง ๕๕ เมตร เรียกเขาถวายพระเพลิง บนเขามีมณฑป ๑๒ เหลี่ยม สร้างครอบเชิงตะกอน สมมุติเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระพระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน
       และติดกับพระแท่นด้านทิศตะวันออก มีวิหารทรมานพระกาย หรือวิหารหินบดยา ภายในวิหารมีพระพุทธรูปปาง
ทุกกรกิริยา ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี และรูปหล่อโลหะบรมครูแพทย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตรงหน้าพระพุทธรูป มีที่ตั้งแท่นหินบดยาอยู่ก้อนหนึ่ง ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่บดยา ถวายพระพุทธเจ้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่มานมัสการได้หาซื้อสมุนไพรมาอธิษฐาษจิตบดยาบำบัดรักษาโรคต่างๆตามความเชื่อถือ

     หน้าวิหารภายใต้ต้นโพธิ์ต้นใหญ่ มีแผงจำหน่ายยาสมุนไพรหลายชนิดผมได้พบกับคุณบานเย็น ศรีสัตตบุตรหรือคนแถวนั้นเรียกว่า ป้าเปีย จำหน่ายยาสมุนไพรหลายชนิด คุณบานเย็น เล่าให้ฟังว่าได้สืบทอดภูมิปัญญายาสมุนไพรมาจากคุณพ่อ
ซึ่งเป็นหมอยาพื้นบ้าน ได้เห็นผู้ป่วยแล้วก็เกิดความสงสาร จึงได้ศึกษาจดจำตำรับตำราจากคุณพ่อ และรับยาสมุรไพรดีๆจากพื้นที่มาจำหน่ายด้วย และที่สะดุดตาผมมีสมุนไพรหญ้าร้องให้ แขวนอยู่ในร้าน คล้ายๆผักกรูด และครั้งหนึ่งผมเคยเห็นสมุนไพรชนิดนี้ มีคนบอกว่านำมาจากทะเลทรายในซาอุดิอารเบีย ผมถามคุณบานเย็นว่าหญ้าร้องให้เอามาจากไหนคุณบานเย็นบอกเป็นสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้เอง สรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้เหน็บชา ลดความดันโลหิตสูง โดยใช้ต้มดื่ม ประวัติกล่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน หญ้าเสียใจจึงร้องให้ (ใบหงิกๆงอๆ )

    นอกจากนั้นมีสมุนไพรกระบองบิด เป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน มะตูมนิ่ม ชะลอแก่ แก้มะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด
ป้องกันเยื่อปอด กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย ช่วยให้การไหลเวียนเลือดดี (ใช้ต้มกิน) และสมุนไพรอีกชนิด คือสมุนไพรแก้ริดสีดวงจมูก คุณบานเย็นแขวนไว้เป็นพวง ลักษษณะเหมือนมานบุหรี่ ใช้สูบแก้แพ้อากาศ ฝุ่นละออง น้ำมูกใสระยะเริ่มต้น
และเรื้อรัง จ็บแสบโพลงจมูก ปวดหัว เหม็นคาวปาก มีสมุนไพรดีๆที่นี่เยอะครับ

    สมุนไพรหนวดเสือ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ กระดูก โรคกระดูกเสื่อม ใช้ต้มดื่ม และของดีสมุนไพรสำหรัท่านชายคือสมนไพร
กวางแฉะ แม้แต่กวางยังแฉะ (ตัวเมียแทบไม่ได้พัก เพราะตัวผู้กินสมุนไพรชนิดนี้) สมุนไพรโลดทนงแดงที่นี่ก็มีขาย สรรพคุณแก้สารพัดพิษ เช่นงูกัด เป็นเริม งูสวัดขยุ้มตีนหมา ไฟลามทุ่ง กรณีผิดสำแดงใช้ฝนโลดทนงแดงผสมกับน้ำซาวข้าว แต่ถ้าถูกงูกัด ใช้ฝน โลดทนงแดงผสมกับ น้ำมะนาวหรือเหล้าขาว ทั้งทาทั้งกิน

       “ คุณบานเย็น ถามจริงๆเถอะ อยู่กับแวดวงสมุนไพร มีตัวยาตัวไหนเด่นๆ บ้างๆ” ผมถามประสบการณ์ที่คุณบานเย็นมั่นใจ
      “ ก็มีสบู่เลือดนี่แหละค่ะ กินแล้วดีมาก รักษามะเร็ง เฉียบขาดเลย กินดีมาหลายรายแล้ว กินแล้วเลือดไหลเวียนดี ความดัน เบาหวานก็พลอยดีไปด้วย มันจะลายไขมันในเส้นเลือด”

    “ โอ้ โห้ ถ้าดีอย่างนี้ จะได้แนะนำผู้ป่วยมะเร็งบ้าง” ผมแสดงความเห็นและดีใจ
    “ ดีจริงๆ ค่ะ สบู่เลือด” คุณบานเย็นพูดย้ำ  (ถ้าใครสนใจคงต้องโทรไปสอบถามข้อมูลขอตัวยาสบู่เลือดจากคุณบานเย็น)
    “ นี่คุณ...สมุนไพรตัวนี้ก็ดีมาก มีคนปากเบี้ยว พูดไม่ได้ กินแล้วอาการดีขึ้น หายเลย แก้ปวดในกระดูก ปวดขา มือชา ไขข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ ปวดหลัง  ปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่างกาย กินข้าวไม่ได้อ่อนเพลีย ไหล่ตก แก้อัมพฤกษ์-อัมพาต กำลังอ่อน
ลิ้นแข็ง ความดันสูง ผอมแห้ง แรงน้อย  แต่เสียดายเจ้าของตำราเขาไม่บอกตัวยาไว้ ที่อยู่ก็ไม่มี เจ้าของเขาหวง เขามาฝากขายไว้ คนมาซื้อแล้วกินดี กลับมาซื้ออีกเยอะ สมุนไพรตัวนี้ขายดีค่ะ วิธีกินก็ผสมน้ำอุ่นกิน หรือใช้น้ำผึ้งก็ได้  ใช้ผสมเหล้าขาวยิ่งดี กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ เช้า-เย็น   ”

      ผมฟังคุณบานเย็นเล่าแล้ว สนใจสมุนไพรตัวนี้ อยากทดลอง เพราะก่อนหน้านี้ ผมสะพายกระเป๋า กล้อง – โน๊ตบุ๊ค ทำให้ปวดไหล่ ปวดหลัง ผมไปทำอุลต้าซาวด์โดยใช้พลังเสียงบำบัด และประคบด้วยระบบไฟฟ้า ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี ก็ดีในระดับหนึ่ง ไปนวดแผนโบราณ ทั้งบีบนวด คลึง ศอก-เข่า ตอนนวดสบายตัวมาก แต่กลับมาคงระบบ เวลายกแขน รู้สึกขัดๆปวดๆ
   ผมตัดสินใจซื้อสมุนไพรชนิดนี้มาทดลอง ถ้าดีจะได้บอกต่อ เป็นสมุนไพรที่บดเป็นผงแล้ว บรรจุอยู่ในซอง พอขึ้นรถกลับผมเทไส่ขวดน้ำ ขวดเปล่าที่อยู่ในรถเทยาสมุนไพรประมาณ ๑ ซ้อน เทน้ำลงไปผสมครึ่งแก้ว เขย่าๆซดดื่ม ถ้าดีจริงจะได้ออกฤทธิ์ พอกลับถึงบ้าน กินอาหารเย็นเสร็จ ก่อนนอน ผมปรุงซดอีกรอบ ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ผมยกมือขึ้นลง บิดซ้ายขวา เอ๊ะ อาการปวดไม่มีเลย ไม่ได้แล้วตัวยานี้ดีจริงๆ ผมเริ่มปรุงซดต่ออีกครั้ง เพื่อความมั่นใจ ก่อนที่จะบันทึกเรื่องราวให้ทุกท่านได้อ่าน เดี๋ยวคงต้องซื้อไปฝากเพื่อน เพราะเห็นเพื่อนเดินทางไปกายภาพบำบัด ถามทีไร ก็บอกดีขึ้นแต่ก็ไปรักษาเป็นเดือนแล้ว

 ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกท่านไปเที่ยวที่วัดพระแท่นดงรัง ดีกว่า เที่ยวด้วยได้ความรู้ ไปดูพระแท่นดงรัง ไปกราบบูชา บรมครูแพทย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้หายป่วย ไปดูวิหารบดยา ทั้งเพลิดเพลินแถมได้สมุนไพรกลับบ้านและได้พูดคุยกับคุณบานเย็นด้วย ติดต่อคุณบานเย็น ศรีสัตตบุตร ๐๘-๖๘๔๓-๕๗๓๑ ,  ๐๘-๕๑๗๒๐-๒๐๑ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ผมจะไปหาเรื่องอื่นมาคุยต่อ ฮ่าๆๆ
                                -------------------------------------------------------------------------------------------
     

blog comments powered by Disqus