เรื่องเล่าสุขภาพ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
                                ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

            ผมกลับมารายงานประชาชนอีกครั้งครับ เช้าวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผมขึ้นทางด่วนไปลงถนนสุขสวัสดิ์ตรงไปที่
ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อยู่ที่หมู่ ๙ ตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สังเกตง่ายอยู่ใต้สะพานภูมิพล ๑
และภูมิพล ๒ ซึ่งเราสามารถมองเห็นแต่ไกล

        ที่นี่ผมได้พบกับ เรือเอกมนตรี คงสินชัย จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ท่านนำเรือดันน้ำโดยเฉพาะ
จำนวน ๓ ลำพร้อมเจ้าหน้าที่มาร่วมผลักดันน้ำ ( ที่เห็นในภาพสามลำเล็กๆติดกัน)
 
ท่านพาผมไปพบกับเรือเอกประเสริฐ จันทพาษณ์
ผู้บังคับการเรือแสมสาร จากฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี ซึ่งดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดันน้ำที่นี่

      เรือเอกประเสริฐ บอกว่ามีเรือจากหน่วยต่างๆเข้าร่วมผลักดันน้ำ ๑๕ ลำ กองทัพเรือ ๓ ลำ เป็นเรือลากจูงยาว ๒๕ เมตร
กว้าง ๘ เมตร ตำรวจน้ำ ๓ ลำ กรมประมง ๓ ลำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๑  ลำ กรมเจ้าท่า  ๑  ลำ การท่าเรือ  ๑  ลำ และ
จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ๓ ลำเล็ก โดยผลักดันน้ำ ๒๔ ชั่วโมงโดยผลัดเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่ละลำ

   สำหรับประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นโรงการพระราชดำริ เพื่อบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจาก
แม่น้ำเจ้าพระยาไหลวนคดเคี้ยวเหมือนกระเพาะหมูบริเวณบางกระเจ้า ยาว ๑๘ กิโลเมตร เมื่อสร้างคลองลัดโพธิ์สามารถ
ลดระยะทางได้ ๖๐๐ เมตร โดยยึดหลักการเบี่ยงน้ำ ใช้ระบายน้ำที่หลาก และน้ำท่วม กทม.ให้ทันก่อนน้ำทะเลหนุน ภายใต้
การดูแลของ ๓ หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน กทม.และ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ( กปร.)
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพาน
ภูมิพล ๑ และภูมิพล ๒ เมื่องวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยประทับเรือพระที่นั่งอังสนา

    สะพานภูมิพล ๑ และภูมิพล ๒ เป็นโครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้าง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนถ่ายลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่นๆเพื่อไม่ให้บรรทุกสินค้าเข้าตัวเมืองทำให้จราจรติดขัด
  สะพานภูมิพล ๑ เชื่อมกทม.กับจังหวัดสมุทรปราการ สะพานภูมิพล ๒ เชื่อม อ.พระประแดงกับตำบลสำโรงใต้

 หมายเหตุ...  การเดินทางไปประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้ขึ้นทางด่วน ไปทางดาวคะนอง พอข้ามสะพานแขวนพระราม ๙ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วรีบชิดซ้ายเข้าถนนสุขสวัสดิ์ มีป้ายบอก ทางบังคับเลี่ยวไปเรื่อยๆ มีป้ายบอกไป อ.พระประแดง ถึงทางสี่แยก มีป้ายบอกไปอำเภอพระประแดงเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆ จะมองเห็นสะพานภูมิพล ๑-๒ แต่ไกล ขับตรงเข้าตลาดพระประแดง ก่อนสุดถนนริมน้ำให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปก็จะถึงประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เลี้ยวขวาเข้าจอดในที่จอดรถ โชคดีครับ ( ให้หลงบ้าง จะได้สนุก จะได้แก้เกมส์ และจะได้จำแม่นขึ้น )
                         ------------------------------------------------------------------------------------

   บ่ายวันที่ ๑๔ ตค.๒๕๕๔ ผมไปสำรวจริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แถบนี้
มีวัดอยู่ ๖ วัด มีวัดเกาะจมอยู่ในน้ำแล้ว ถัดมาเป็นวัดบางพูดนอก-บางพูดใน วัดกู้ซึ่งขณะที่ผมเข้าไปดูน้ำกำลังผุดจาก
พื้นดินขึ้มาจำนวนมาก ชาวบ้านก็ช่วยกันขนทรายเสริมผนังกั้นน้ำเป็นการใหญ่ ถัดมาอีกก็เป็นวัดโพธิ์บ้านอ้อย วัดนี้
ท่วมถึงหัวเข่า ส่วนวัดหงส์ทองชาวบ้านก็กำลังระดมชาวชุมชนบรรจุทรายเสริมแนวกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งหลายหลังที่อยู่นอกเขตแนวผนังกั้นน้ำ น้ำจก็ท่วมสูงถึงระดับไหล่ ที่วัดมีเจ้าหน้าที่บริษัท วีไอวี กรุ๊ฟ เอกมัย
นำอาหารมาเลี้ยงชาวบ้านที่ประสบภัย

      นอกจากนั้นก็มีคุณภัทรพงศ์  ไสวเพียรกุล พร้อมพนักงาน ๓๐ คน จากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี
และบริษัทบางกอกแลนด์ จำกัดมหาชน นำอาหารปรุงเสร็จและก๋วยเตียว มาเลี้ยงชาวชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและเลี้ยง
อาสาสมัครที่มาช่วยบรรจุทรายและทำแนวผนังกั้นน้ำ โดยจัดตั้งเป็น โรงครัวเลี้ยงตลอด ๓ วัน
                            -----------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 

blog comments powered by Disqus