เรื่องเล่าสุขภาพ

เดือดร้อน ( เย็น )

       เดือดร้อน ( เย็น)
                          วันที่๑๕ ตค.๒๕๕๔ ผมตระเวณไปตามพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
ชาวบ้านที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำระดับน้ำท่วมถึง ๓-๔ เมตร เห็นข้าวของเครื่องใช้ถูกขนมาวางที่สูงทั้งบนหลังคาและหน้าบ้าน
เป็นจำนวนมาก

                        ผมขับรถข้ามสะพานนวลฉวีหรือสะพานนนทบุรีซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเส้นนี้สามารถเดินทาง
ไปบางบัวทองและสุพรรณบุรีได้เรียกถนนสาย ๓๔๕ ช่วงระหว่างแถวคลองเกาะเกรียงและเทศบาลบางคูวัดอยู่ในเขตของ
จังหวัดปทุมธานีระดับน้ำท่วมสูงประมาณเลยเข่า รถยนต์จำนวนมากจอดเรียงรายบนถนนเต็มไปหมด และที่หมู่บ้านปาริชาติ
ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ๑,๔๐๐ หลังคาเรือนท่วม ๑๐๐ % ความกลาหล การลำเลียงคนเข้าออกและการช่วยเหลือ
ทั้งรถแม็คโครที่กำลังปิดทางกั้นน้ำ ตำรวจทหาร ชาวบ้านการขนย้ายสิ่งของกันจ้าละหวั่นจึงเป็นภาพที่พบเห็นแทบจะทุกที่

                     ผมจอดรถที่หมู่บ้านพฤกษ์ลดาติวานนท์-ราชพฤกษ์ ถนนถูกน้ำท่วมรถใหญ่วิ่งได้แค่เลนเดียว ผมลุยน้ำลงไป
สอบถามชาวบ้านก็ทรายว่า ชุมชนที่นี่มีผู้คนอาศัยอยู่ ๗๐๐ หลังคาเรือนอยู่ในเขตตำบลตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ความสับสนวุ่นวายไม่แพ้หมู่บ้านปาริชาติ มีรถทหารจากหน่วยสรรพาวุธเบา พล.ปตอ.แจ้งวัฒนะ ของกองทัพบกมาช่วย
ลำเลียงชาวบ้านเข้า-ออกและขนย้าย สิ่งของและผู้คน กระแสน้ำก็หลากมาเรื่อยๆสูงกว่าหัวเข่า ผมอาศัยรถสองแถวใหญ่
เข้าไปสำรวจภายในชุมชนในรถมีชาวบ้านที่บ้านถูกน้ำท่วมหอบหิ้วผ้าพลาสติกไปห่อทีวีตู้เย็นป้องกันน้ำ พร้อมข้าวปลา
อาหารกลับเข้าไปด้วยความเป็นห่วงบ้าน เขาเล่าให้ผมฟัง ( ด่า) เจ้าของโครงการที่ประมาท ไม่วางแผนป้องกันน้ำท่วม
ชี้ให้ผมดูเครื่องสูบน้ำเครื่องเล็ก ๔-๕ เครื่อง ติดตั้งอยู่ข้างกำแพง (กระจอก) แบบนี้จะดูดน้ำไหวหรือพี่(ชาวบ้านฟ้อง)

                ชุมชนนี้พื้นที่มีลักษณะเป็นขวดน้ำ ด้านหน้าแคบด้านหลังกว้างลึกหลายกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยกับแพงซีเมนต์
แต่เปิดด้านหน้าเหมือนปากขวดไว้ ถุงทรายและเครื่องดูดน้ำด้านหน้าโครงการขาดการเตรียมพร้อมที่ดีน้ำจึงไหลเข้ามาท่วม
ผมนั่งรถสองแถวใหญ่(สีแดงดูจากรูป) มาประมาณ ๑๐๐ เมตร รถยนต์เครื่องดับน้ำเข้าห้องเครื่อง (ซวยจริงๆ) ผมต้อง
โดดขึ้นรถสิบล้อที่ใช้ลำเลียงรถยนต์ภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นของเอกชน ทราบว่าค่าขนย้ายรถยนต์ออกจากหมู่บ้านคันละ
๓,๐๐๐ บาท ผมติดอยู่บนรถลำเลียงนี้นานพอสมควร ช่วยชาวบ้านขนของด้วย

             หลังจากนั้นไม่นานผมกลับมาที่ด้านหน้าหมู่บ้านก็ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณวิเชียร พุฒิวิญญู
ท่านมาตรวจและบัญชาการให้ความช่วยเหลือพร้อมกับ พ.ต.อ.ภูบาล  ทับจันทร์ ผู้กำกับอำนวยการภูธรจังหวัดนนทบุรี
และท่านนายอำเภอปากเกร็ดคุณวิศิษย์  พวงเพชร

              หลังจากพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้ว ช่วงเวลา ๑๓.๐๐น.ผมได้รายงานข่าวสดออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเชื่อมโยงสัญญานกับห้องส่งที่ ศปภ.ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยที่ดอนเมือง
         -----------------------------------------------------------------------------


blog comments powered by Disqus