เรื่องเล่าสุขภาพ

เตรียมพร้อม
วิธีนี้ก็ดีเหมือนกัน ผมเคยสอบถามร้านปะยางรถยนต์แถวรังสิต ยางในล้อรถยกขนาดใหญ่เส้นละ ๔๕๐ บาท
ส่วนชิฟพลาสติก ห่อรถยนต์เห็นออกทีวีขายถุงละ ๓,๙๐๐ บาท ยังไม่ทราบขายที่ไหนใครรู้บอกมาด้วย ถ้าผมทราบก่อน
ก็จะลงที่อยู่ให้ ..เปิดถุงพลาสติคออกแล้ววิ่งรถเข้าไปในถุงรูสซีพก็จบเลยถุงเหนียวมาก

blog comments powered by Disqus