เรื่องเล่าสุขภาพ

คลองประปาวันนี้
ถ่ายภาพคลองประปาที่ชาว กทม.ใช้ดื่มทุกวันนี้มาให้ดู ถ่ายเมื่อวันที่ ๑ พย.๒๕๕๔ บริเวณสะพานข้ามคลองประปาหลักสี่-แจ้งวัฒนะ ถนนสรงประภา สูงกว่าระดับถนน ๕๐ ซม. 

blog comments powered by Disqus