เรื่องเล่าสุขภาพ

ฝีมือคนไทย
 ๒ พย.๒๕๕๔ ผ่านซอยโชคชัย ๔ เขตลาดพร้าว เห็นรถ-เรือลำนี้ ทำให้ผมต้องเลี้ยวรถกลับด้วยความทึ่ง
นี่แหละครับฝีมือคนไทยในยามวิกฤต ยกยกนิ้วให้ครับ

blog comments powered by Disqus