เรื่องเล่าสุขภาพ

คลองประดิษฐ์
ได้มีโอกาสไปสำรวจเยี่ยมชม โครงการคลองประดิษฐ? ณ ประตูระบายน้ำบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร 
ขอบคุณคุณวิวัฒน์-คุณจารุณี สิงห์ชัย และคุณธนัชพร (ลูกสาวนิสิตจุฬา)คุณวัชรพล(ลูกชายนิสิตวิศวะลาดกระบัง) ให้คำแนะนำ ขอบคุณแทนคนไทยที่มีคนดีมีจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำคลองประดิษฐ์ช่วยสูบน้ำที่ท่วมขังฝั่งตะวันตกให้ระบายออกทะเลได้เร็วขึ้นโดยผ่านคลองบางน้ำจืด  คุณวิวัฒน์บอกว่า ผมลงทุน ๓ ล้านบาท ก็เท่ากับช่วยผู้ประสบภัย ๓ ล้านคน ก็เท่ากับช่วยคนละ ๑ บาท เท่านั้นเอง
ซ้ายคุณธนัชพร กลางคุณจารุณี(แม่) ขวาคุณวัชรพลblog comments powered by Disqus