เรื่องเล่าสุขภาพ

อาชีพใช้ปาก
ขอบคุณปรมาจารย์นักเขียน พี่ไมตรี  ลิมปิชาติ ได้เขียนเรื่องของผมลงในนิตยสารเส้นทางอาชีพ เครือมติชน ฉบับปักษ์หลังเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หน้า ๘๑ ขอบคุณมากครับ

blog comments powered by Disqus