เรื่องเล่าสุขภาพ

มือชา-เท้าชา
มือชา-เท้าชา
         จำรัส เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
        อาการมือชา เท้าชา มักจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก เนื่องจากร่างกายของผู้ใหญ่มีสภาพความเสื่อม และการใช้งานของร่างกายมากกว่าเด็กๆ นั่นเอง อาการ มือชา เท้าชา เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการขาดวิตาบินบี 1 หรือเกิดจากโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน แต่สาเหตุส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดจากการที่เส้นประสาทโดนกดทับ ซึ่งสามารถป้องกันได้ และสามารถรักษาได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัด
         ปัจจุบัน คนที่ต้องนั่งทำงานอยู่ท่าเดิมนานๆมีเยอะ และมีโอกาสที่เกิดอาการมือเท้าชาได้มากกว่าคนปกติ โดยเกิดจากการที่เส้นประสาทโดนกดทับ ที่พบบ่อยคือ บริเวณข้อมือ จากการที่ข้อมืออยู่ในท่าแอ่น หรือ งอนานๆ เช่น การใช้เมาส์ หรือ พิมพ์งาน เป็นต้น 
          อาการมือเท้าชาในคนทำงานเกิดจากการที่เส้นประสาทที่พาด ผ่านบริเวณข้อมือถูกกดทับ ซึ่งเส้นประสาทนี้จะผ่านจากแขนไปยังข้อมือเพื่อไปรับความรู้สึกที่บริเวณมือ โดยทอดผ่านบริเวณข้อมือและลอดผ่านเอ็นที่ยึดบริเวณข้อมือ อาจมีสาเหตุบางประการที่ทำให้เส้นประสาทนี้ถูกกดทับได้ จึงทำให้มือชา ร่วมกับมีอาการปวดชาร้าวไปยังท่อนแขนหรือต้นแขนได้ และบางคนพบว่ามือข้างที่เป็นอ่อนแรงหยิบจับสิ่งของไม่ถนัด ถ้าทิ้งไว้จะพบว่า กล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มืออาจจะแฟบลงเมื่อเทียบกับมืออีกข้างหนึ่ง พบในเพศหญิงมากกว่าชาย ระหว่างวัย 30-60 ปี
        อาการมือชา ถ้าไม่รับการรักษาและปล่อยทิ้งไว้นานๆ จนส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงได้นั้น คือ การที่กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งนิ้วหัวแม่มือลีบไป และทำให้กำลังมือลดลง คำแนะนำถึงวิธีบรรเทาอาการ หรือวิธีปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากอาการมือชาคือ หลีกเลี่ยงการใช้งานมือในลักษณะเกร็งนานๆ ควบคุมหรือรักษาโรคประจำตัว โดยเฉพาะเบาหวานให้ดี
        สำหรับตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านบำบัดโรคมือชา-เท้าชา คุณสมควรไชยแสน ปราชญพื้นบ้านจากบ้านกุดหลั่น ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย ( ๐๘-๐๑๘๐-๗๘๙๐) ได้แนะนำไว้ว่า ให้ใช้สมุนไพรหัวแห้วหมู แก่นขี้เหล็ก ใบมะกา ฝักคูณ รากชะพลู สะคร้าน ผลมะตูมอ่อน รากหญ้าคา ผลสมอ ฝาง รากตองแตก แก่นขนุน ยาดำ กระชาย หัวไพล เกลือทะเล เทียนทั้งห้า สมุนไพรทุกอย่าง อัตราส่วนเท่ากันนำมาตากแดดแล้วบดเป็นผง ผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน กินก่อนอาหารเช้า-เย็น ครั้งละ ๕ เม็ด หรือนำสมุนไพรทั้งหมดต้มกินต่างน้ำก็ได้ จะทำให้อาการมือชา เท้าชาหายเป็นปกติ
                                                                  ----------------------------------------------

blog comments powered by Disqus