เรื่องเล่าสุขภาพ

ห้องส่ง สวท.
                   ห้องส่ง สวท.
             ขอแนะนำห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ใช้อ่านข่าวและจัดรายการ ไม่ว่าคุณฟองสนาน จามรจันทร์ หรือใครๆก็นั่งในห้องนี้แหละครับ ภาพที่เห็นคุณจิระวรรณ  ตันกุรานันท์ กำลังจัดรายการอยู่ ช่วง ๐๘.๐๐น.-๐๙.๐๐น. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เธอก็จะไปรับตำแหน่งใหม่ เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีแล้ว อีกภาพเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคคุณทูลชัย  คำรอด

blog comments powered by Disqus