เรื่องเล่าสุขภาพ

เล่มเดียวคุ้มโรคภัย-๓

                 กาพย์ยานี  ๑๑    เล่มเดียว คุ้มโรคภัย   เล่ม  ๓

         เล่มเดียว  คุ้มโรคภัย                 เล่มสามใช่   ไขปริศนา         
มะเร็ง   เบาหวานมา                       ภูมิแพ้คร่า   ล่าความดันฯ
โอ้ว่า...  เทพประทาน                      เร่งสังหาร   โรคมหันต์
สรรพคุณ สุดรำพัน                        จำรัสสรร   ดั้นด้นมา
      เพชรหนึ่ง  เหมือนดั่งควีน         นามนั้น “กรีน   ภาระตะ”
ปราบโรค  ไม่ลดละ                        มุ่งชนะ    โรคาภัย
ฤา...บุก  ส้มควันไม้                        ลูกใต้ใบ   เหนือใบใช่
เล่มสาม  นี่...ไฉน                           ประโยชน์ไซร้  แสนคณา
     เหล่าแฟน  แสนพะเน้า              ต่างเร่งเร้า   เร่งรัดหา
จำรัส  เซ็นนิล  กล้า                       บ่ชักช้า   พิรำไร
รวบรวม   รวดเร็วรี่                       มีครูดี    สมุนไพร 
ขอบคุณ ทวยเทพไท้                     คุ้มโรคภัย    เล่มสาม เอย.
                                                    
                                                     ๕  มกราคม  ๒๕๕๕           
         
  

 

 
 

blog comments powered by Disqus