เรื่องเล่าสุขภาพ

งานวันนักประดิษฐ์

งานวันนักประดิษฐ์ ๒-๕ กพ.๒๕๕๕ ณ ฮอลล์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

   รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการบิน
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
             เคยร่วมงานกับนาซ่าร์ และสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันศุกร์นี้ ๓ มค.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. FM. ๙๒.๕ MHz. AM. ๘๙๑ KHz. ต่างจังหวัดรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ความถี่แตกต่างกันไป

blog comments powered by Disqus