เรื่องเล่าสุขภาพ

อาลัย
ขอดวงวิญญาน ของหมอสมบุญ  ใจสูง  จงไปสู่สัมปรายภพ
                                                                 ด้วยอาลัย
                                                               จำรัส  เซ็นนิล
             ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว หมอสมบุญ   ใจสูง
          หมอสมบุญ  ใจสูง  แพทย์ประจำตำบลแม่ตาว ท่านได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย ๖๙ ปีเมื่อวันที่ ๒๑ กพ.๒๕๕๕ ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่บ้านเลขที่ ๓๓๓  หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ตาวแพะ  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
    วันที่    ๒๑-๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๒๐.๐๐น.สวดอภิธรรมศพทุกคืน
    วันที่    ๒๗      กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐น. ทำบุญตักบาตร
                                                                เวลา  ๑๕.๐๐น. เคลื่อนศพไปยังสุสานเทศบาลตำบลแม่ตาว สวดมาติกาบังสุกุล และพระราชทานเพลิงศพ
                                                        นางใจ   ใจสูง  ภรรยา
ขวาหมอสมบุญ  ใจสูง (ประวัติหมอสมบุญ  ใจสูง อยู่ในเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๑)

blog comments powered by Disqus