เรื่องเล่าสุขภาพ

๒๕ กพ.วันวิทยุกระจายเสียงไทย
สวท. จะจัดพิธีสักการะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย 25 ก.พ.นี้


  
   
สวท. จะจัดพิธีสักการะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์นี้
                   วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 – 12.00 น.
             โดยมี นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี
           ซึ่งประกอบด้วยพิธีสักการะพระพรหม และพิธีสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์
           พร้อมถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
            นอกจากนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงงานวันทยุกระจายเสียงไทย ตั้งแต่เวลา 09.00-
             10.00 น. ทางคลื่นเอฟ.เอ็ม. 92.5 เมกะเฮิรตซ์ และเอ.เอ็ม. 891 , 837 กิโลเฮิรตซ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blog comments powered by Disqus