เรื่องเล่าสุขภาพ

เมืองลำปาง
ไปทุกครั้งประทับใจทุกครั้ง  ขอบคุณ ผอ.ผ่องศรี  ธานินทร์ธราธาร ผอ.สวท.ลำปาง และทีมงานทุกคน ( มีเวลาแล้วจะเล่าให้ฟัง)blog comments powered by Disqus