เรื่องเล่าสุขภาพ

กลอน(แฟนรายการ)

เสียงเจื้อยแจ้ว  แว่วโสต  โอษฐ์เอ่ยเอื้อน
ทำให้เพื่อน    ชาวไทย      ได้ไหลหลง
จากชาวกรุง   มุ่งไปทั่ว      ถึงชาวดง
ท่านได้ส่ง       เสียงสนุก    ทุกทุกบ่าย
ต่างพากัน   ติดใจ   ในเสียงเพราะ
ฟังเสนาะ  เกาะกินใจ   ไข้ก็หาย
สลับเพลง  บรรเลงกลอน ได้ผ่อนคลาย
พูดคุยไป  หัวเราะไป    ให้สำราญ
ทุ่มชีวิต  อุทิศให้  ด้วยใจรัก
แจ้งประจักษ์ ในคุณค่า  มหาศาล
กรมประชา  สัมพันธ์  นั้นเบิกบาน
ผู้บริหาร  ประสานใจ  ในไมตรี
งานทั่วทิศ  ถิ่นไทย  ได้จัดหา
วิทยากร  มากหน้า   มาช่วยชี้
สุขภาพ อนามัย  ใครใครมี
ต่างแข็งแรง  ขมันขมี  ที่ไดฟัง
ประชุมวัน  จินดามุข 

blog comments powered by Disqus