เรื่องเล่าสุขภาพ

jamrat.net
                                                jamrat.net  

                เริ่มเขียนเรื่อง... แม่เล่าให้ฟัง  วันที่ มิถุนายน  ๒๕๕๔
                วันนี้ ...วันที่  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
                ครบ    เดือน....  ถ้าเป็นคน..ก็ คลอดพอดี  ฮ่าๆๆๆ  

            สะสมความรู้  ดูแลสุขภาพ  ปราศจาก...โรคภัย

                                 จากใจ...jamrat  chennil

  

blog comments powered by Disqus