เรื่องเล่าสุขภาพ

เดินต่อไป

 "  ลองเดินต่อไปสิ....บางทีคุณอาจจะเจอจุดหมายที่คุณค้นหามาตลอดชีวิต..ก็ได้"นับจากซ้าย คุณอรัญญา  ชมชื่น คุณเสาวรส  รูปแก้ว คุณกมลพร  คำนึง  คุณจำรัส  เซ็นนิล
คุณเพ็ญสิน  สงเนียม(ขวาสุด)  
                                                                จากใจ...จำรัส  เซ็นนิล

blog comments powered by Disqus