เรื่องเล่าสุขภาพ

กลอน"เล่มเดียวคุ้มโรคภัย"

                    หนังสือ  เฉกแสงทอง        ประกายผ่อง ฉายศาสตรา
              สมุนไพร ทั่วพนา                      ดั้นด้นมา   เสาะหาเฮย       
              ปราชญ์บ้าน เปรื่องระบิล         จำรัสยิน    ยลเฉลย               
              เล่มเดียว  นะเจ้าเอย                 สุดจะเอ่ย  คุ้มโรคภัย
                    คุณค่า นั้นนับแสน               หนังสือแทน  เพชรแวววาว
             กลเม็ด นั้นดุจราว                       น้ำใจเหล่า  ชาวประชา
             ขอบคุณ องค์ความรู้                  ทุกถ้วนผู้   ทั่วทิศา
             ขอพร  ผองเทวา                       ทั้งชั้นฟ้า…ดลสุขพลัน.
 
ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย

blog comments powered by Disqus