เรื่องเล่าสุขภาพ

พญางูจงอาง
            พญางูจงอาง
                           จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
      สมุนไพรพญางูจงอาง ผมได้รับมาจากคุณสมศักดิ์ สุนทรพัฒนพงษ์ ท่านบอกว่านำใบสมุนไพรพญางูจงอางมาขยี้แล้วทา ก็สามารถแก้โรคงู
สวัสและโรคเริมได้ผลดีมาก เป็นเริมที่ปากก็ให้นำสมุนๆไพรพญางูจงอางมาเคี้ยวกินก็ได้ นอกจากนั้นยังนำมาเคี้ยวกิน ๓-๔ ใบทุกวันจะทำให้ผมดกอีกด้วย


                                                                                                   ( สมุนไพรแนะนำ )

blog comments powered by Disqus