เรื่องเล่าสุขภาพ

วิธีทำให้ชีวิตโล่งและเบาขึ้น

             วิธีทำให้ชีวิตโล่งและเบาขึ้น

                                      จำรัส  เซ็นนิล /รวบรวม/เรียบเรียง
       ผมได้รับข้อมูลดีๆจาก fvetswks@ku.ac.th  เป็นประจำ หนึ่งในหลายๆเรื่องก็มีเรื่องวิธีทำให้ชีวิตโล่ง และเบาขึ้น
ของศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระอ่านแล้วได้ข้อคิดดีมาก จึงขออนุญาต คัดลอกนำมาฝากขยายผลให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฎิบัติดู
ผลดีจะเกิดแก่ตัวท่านเองและคนรอบข้างอย่างประมาณค่ามิได้
       ๑ . เก็บของที่ไม่ใช้ เลิกใช้ เอาไปบริจาคให้ผู้เดือดร้อน เช่น เสื้อผ้า รองเท้าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ อย่าไปเสียดายกับของที่
ไม่ใช้แล้วเลย
      ๒. ลด งานที่เครียดๆ ลงบ้าง เช่นงานประชุมที่เอาจริงเอาจังงานที่แข่งขันและหวังผลสูงถ้าเลือกได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการอะไรต่อมิอะไรเสียบ้างก็ได้บรรยากาศของการประชุมมักจะเครียดเสมอสารความเครียด
ก็หลั่งตลอดเวลา...รู้ไหม?
     ๓. เลือกไปงานที่สำคัญและควรจะไปเท่านั้น ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย
     ๔. อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารให้น้อยลงโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมหรือข่าวเครียดๆที่ซ้ำกันทุกวัน
     ๕ . เลิกดูรายการทีวี.ที่เครียด หรือรายการข่าวหนักๆ ที่ซ้ำๆ กันทุกวัน เช่นรายการที่มีพิธีกรมานั่งเถียงกั
พูดแข่ง พูดแซวกัน ๒-๓ คนดูไปฟังไปแทนที่จะสบายใจกลับเครียดมากขึ้น น่าเบื่อด้วยซ้ำ
     ๖. อย่ารับปากหรือสัญญาว่าจะทำอะไรให้ใครๆ ง่ายๆ ด้วยความเกรงใจเลยหัดปฏิเสธให้เป็น
     ๗ . อย่า พยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นเลยทำได้ยากมากจะทำให้เราจมปลักอยู่กับความผิดหวังในตัวคนอื่น
 และเกลียดชังสังคมรอบตัว พยายามรักคนอื่น และยอมรับเขาตามความเป็นจริงเถิดถ้ารักไม่ลง ก็มองข้ามเขาไป
และลดความคาดหวังในตัวเขาลงด้วย เมื่อเวลาผ่านไปเราหันไปมองเขาใหม่ เราจะเข้าใจยอมรับและรักเขาตามความเป็นจริง
ได้มากขึ้น
     ๘. หัดไปไหนมาไหนคน เดียว เป็นเพื่อนตนเองได้จะลดขั้นตอนและความยุ่งยากใจ เวลา จะต้องทำอะไรหรือไปไหนได้มากขึ้
     ๙. ลด ความบ้างาน บ้าเงิน บ้าอำนาจ บ้าเกียรติยศชื่อเสียงลงบ้างจะทำให้คุณไ ม่เครียดกับการเฆี่ยนตัวเองให้ทำงานหนัก
และแข่งขันกับคนรอบข้างตลอดเวลาจนลืมสร้างมิตรและไม่เคยพอใจตัวเองเลยไม่ว่า
จะได้มาม ากเท่าไร
   ๑๐. ถ้า จะรักใครสักคน อย่าหลงรักเขาทั้งหมดของชีวิตและอย่าเข้าไปก้าวก่ายชีวิต เขาด้วยจงคิดเพียงจะอยู่ข้างๆ เขาก็พอแล้ว
การรักแบบนี้จะทำให้รักกันได้นานๆ
   ๑๑ . ลองแบ่งเวลาวันละ ๑ ชั่วโมง ล้างจิตใต้สำนึกที่ไม่ดีออกไปให้หมดและอย่าคิดไปบังคับคนอื่นให้มาทำตามใจตัวเอง
อย่างที่ตนต้องการลองทำดูตามที่แนะนำมานะครับ เราจะรู้สึกว่าชีวิตโล่งและเบามากขึ้น เหมือนใส่เสื้อผ้าหลวมๆ ไม่คับแคบ
หรือรัดรึง อึดอัด เวลาตัวเองเบาๆ ใจสบายๆ ความคล่องตัวจะมีมากขึ้นจนคุณแปลกใจตัวเอง.
                                              ------------------------------------------------------------------


blog comments powered by Disqus