เรื่องเล่าสุขภาพ

เกาต์

            เกาต์

               จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม / เรียบเรียง
             โรคเกาต์เป็นโรคที่เกิดจากระดับกรดยูริก uric acid ในเลือดสูงขึ้นทำให้เกิดการอักเสบของข้อ เนื่องจากมีการเกาะขอ
ง เกลือ uric บริเวณข้อ และเอ็นหากเป็นเรื้อรังจะทำให้ข้อผิดรูปและเสียหน้าที่ในการทำงาน ในรายที่เรื้อรังการเกาะของเกลือ
monosodium urate จะทำให้เกิดก้อนที่เรียกว่า Tophi นอกจากนั้นยังทำให้หน้าที่ของไตเสื่อมและเกิดโรคนิ่วที่ไตด้วย
           ปัญหาโรคเกาต์มักเกิดกับผู้สูงอายุทั่วไป การที่กรดยูริคในเลือดสูงและครั่งอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน จนร่างกายขับ
ออกทางไตไม่ทัน กรดยูริกจะตกผลึกเป็นเกลือยูเรตสะสมที่กระดูกอ่อนและเนื้อเยี่อรอบข้อ เป็นเหตุให้ข้ออักเสบเฉียบพลันรุ่นแรง
อย่างรวดเร็วในเวลา ๑๒-๒๔ ชั่วโมง


        พูดถึงโรคเกาต์ เมื่อครั้งที่ผมไปจังหวัดลำปางได้มีโอกาสไปดูการเลี้ยงแพะของคุณหมอคำปัน  กิ้งเงิน หมอพื้นบ้าน
เมืองล้านนา ท่านนอกจากจะรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆแล้ว ท่านยังปลูกสมุนไพรและเลี้ยงแพะด้วย หมอคำปันบอกว่า
แพะออกลูกปีละ  ๒ ครั้ง ขายได้ตัวละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท  ถ้าอยากได้เงินหมื่นก็ต้องเลี้ยงแพะ ๓ ตัว สามารถกำหนด
รายได้ของตัวเองได้ หมอคำปันเลี้ยงแพะครั้งแรก ๔ ตัว ปัจจุบันออกลูกออกหลาน มีแพะ ร่วม ๘๐ ตัว
     “ คุณจำรัส รู้ไหม ใครเป็นโรคเกาต์ ให้กินรกแพะ” หมอคำปันเปรยให้ฟัง
    “ ฮึ จริงหรือครับ กินยังไง” ผมถาม
  “  ก็เอารกแพะ ผสมเครื่องเทศแล้วกินเลย รับรองโรคเกาต์หายสนิท” หมอคำปันยืนยัน
 “ ได้ตำรามาจากไหนครับ”
   “ คนอิสลามที่เลี้ยงแพะเขาแนะนำมา”  
        นี่เป็นบทสนทนาที่ผมพูดคุยกับหมอคำปันที่ริมรั้วคอกแพะที่บ้านบุญนาก ตำบลบุญนากพัฒนา อ.เมือง จังหวัดลำปาง
หากใครสนใจเลี้ยงแพะหรือปรึกษาด้านสมุนไพรรักษาสุขภาพ ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ความดัน หรือสารพัดโรคปรึกษา
หมอคำปันไม่ผิดหวังครับ โทร. ๐๘-๔๔๘๙-๕๑๗๙
   ในบางตำราพูดถึงโรคเกาต์ไว้ว่าให้เอาหญ้าแพรก  ๑  กำมือใหญ่ๆยาวเท่าไหร่ไม่ว่ากันสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วตำให้ละเอียด
แล้วเอาเหล้าเชี่ยงชุนชนิดที่ทำจากข้าวเหนียว เอามาเทใส่แช่เอาไว้  ๑  คืน แล้วคั้นเอาน้ำเก็บไว้กินวันละ  ๑  ถ้วยชา
กินก่อนอาหารเย็น  ๑  ถ้วย และก่อนนอน  ๑  ถ้วย ยาหมดก็หายครับ
หญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย
ลูกใต้ใบ
ผักเสี้ยนผี
ทองพันชั่ง

  อีกขนานครับท่านให้เอาสมุนไพรลูกใต้ใบ  ฟ้าทลายโจร หญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย  ต้นกระเม็ง  ผักเสี้ยนผี
  ต้นทองพันชั่ง  ทุกอย่างนำมาประมาณ  ๑  กำมือเท่ากัน ต้มใส่น้ำ ๓  ส่วน เอา  ๑  ส่วน ต้มได้  ๒  ครั้ง กินน้ำยา
เช้าและเย็นก่อนอาหาร ครั้งละค่อนถ้วยแก้ว โรคเกาต์หายดีนักแล
                                       -----------------------------------------------------

blog comments powered by Disqus