เรื่องเล่าสุขภาพ

ดูงานเกษตร-สมุนไพร จ.ชัยภูมิ

           โครงการทัศนศึกษาการเกษตร “โรงเรียนชาวนาทางอากาศ”รุ่น ๑

                        เสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                                 อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
เสาร์ที่ ๑๒ พค.๒๕๕๕
เวลา ๑๐-๑๑.๐๐น. ลงทะเบียนที่สถานีขนส่งภูเขียว ( ต่างคนต่างนำรถมาเอง)
                             -เดินทางไปแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนกอก ต.บ้านบัว
                              อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เวลา ๑๒.๐๐น.     รับประทานอาหารกลางวันใต้ร่มไผ่เลี้ยงสีทอง ๓ ฤดู
  •      ฟังการบรรยายเรื่อง การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มีทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่มี              
   เหลือแบ่งขาย อบรมแล้วกลับไปอย่างคนมี มีทุกอย่างในสวน ง่ายนิดเดียว
โดย..ปราชญ์พื้นบ้าน กำนันเสนอ  นราพล  
    
  • ชมแปลงเกษตรผสมผสาน ทำนา ปลูกกระเทียม ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกไผ่เศรษฐกิจ                                                        มีรายได้ทั้งปี
  • การปราบหญ้านาข้าว โดยไม่ใช้สารเคมี โดย..คุณเอมอร  นารี ชาวนาบ้านพิพวยตำบลสระโพนทอง                                    อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  • ดูการเลี้ยงตุ๊กแก น้ำหนัก ๒๐๐ กรัม ราคา ๓-๔ พันบาท หนักมากกว่า ๓๐๐ กรัม หลักหมื่นบาท
เวลา ๑๗.๐๐น.     เข้าที่พักนอนเต้นท์กลางทุ่งนา สูดอากาศบริสุทธิ์ ขนาบซ้ายขวาด้วยเทือกเขาภูแลนด์คา 
                             และเขาเขียวเขาเขียว
  •  กลางคืนอ.พัฒน์  สันทัด วิทยากรแกนนำด้านข้าว เสวนาด้านการเกษตรทำนาปลอดสารพิษ                                                          พิชิตแมลงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน แลกเปลี่ยนประสบการด้านสมุนไพร ดื่มน้ำชาร้อนสมุนไพรใบไผ่ล้างพิษ
  • ข้าวต้มรอบดึก
เวลา ๒๒.๐๐น. พักผ่อนหลับนอน
อาทิตย์ที่ ๑๓ พค.๒๕๕๕
 เวลา  ๐๗.๐๐น.         รับประทานอาหารเช้า
  • เดินทางไปสวนสมุนไพรบ้านเก่าน้อย หมู่ ๓ ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  ฟังการบรรยาย “สมุนไพรกับการพึงพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ”โดยปราชญ์พื้นบ้านอดีตพรานป่าผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสมุนไพร และการรักษา มะเร็ง เบาหวาน ความดัน อัมพฤกษ์-อัมพาต พร้อมนำชมสวนสมุนไพร นานาชนิด
และพลาดไม่ได้คือ ว่านตอดว่านอสรพิษ มีฤทธิ์เหมือนงูพิษ พิษร้ายซ่อนอยู่ใต้ใบ อดีตปลูกไว้กันขโมย
พิเศษสุดท่านจะได้อบสมุนไพรล้างพิษ แบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท่ามกลางสวนสมุนไพร ชอบชนิดไหนสามารถ
นำกลับไปปลูกได้
เวลา ๑๒.๐๐น.     รับประทานอาหารเที่ยงแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ศิษย์โรงเรียนชาวนาทางอากาศ
คุณเก๋ เอมอร  นารี ๐๘-๑๒๘๒-๑๓๔๔   รับรุ่น  ๑  เพียง ๓๐ คน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับพันธ์ไผ่เลี้ยง                                                       คนละ  ๑  ต้น

หมายเหตุ   ..  ค่าลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท กระจายรายได้ช่วยชาวบ้าน กินอยู่แบบบ้านๆ อาหาร                                                                 พื้นบ้านนอนเต้นท์
( โครงนี้เป็นโครงการทัศนศึกษาชาวบ้านทำเอง ผมในฐานะสื่อ ก็ประชาสัมพันธ์ให้ เป็นการช่วยให้กำลังใจ                                                          ชุมชนชาวนาผมไปร่วมงานผมก็ต้องลงทะเบียนช่วยชาวบ้าน คนมีช่วยคนลำบาก เหมือนพี่ช่วยน้อง)                                                                 สำหรับชุมชนใดต้องการให้ อ.พัฒน์สันทัดไปสอนฟรี ให้รวมตัวกันแล้วนัดหมาย อ.พัฒน์จะไปสอนให้                                                                   อาจารย์ทำมาหลายสิบปีแล้ว ติดต่ออาจารย์พัฒน์ สันทัด  ๐๘-๖๐๙๔-๙๖๒๗
สำหรับผมกินเงินเดือนภาษีประชาชน ไม่เคยมีค่าตัวสำหรับชาวบ้าน น้ำมันผมก็เติมผมเองไม่เคยเบิก                                                                     (ในรถมีเต้นท์-ถุงนอนพร้อม)
ชุมชนใด..มีปัญหา...หรือต้องการประชาสัมพันธ์ (ต้องเป็นชุมชน-ชาวบ้าน /บริษัทไม่รับ)                                                                                      ติดต่อผมได้ ๐๘-๙๕๑๘-๑๕๖๔
 
คุณเอมอร อดีตพนักงานบริษัท ลาออกมา                                                                อยู่บ้านพัฒนาถิ่นเกิด

คุณยงยุทธ สามีคุณเอมอร                                                กำลังเก็บเต้นท์งานนี้เสียตังค์-ลำบาก-สนุกประทับใจ-ได้ความรู้-ช่วยชุมชนได้กุศล ( หาไม่ได้แล้วครับ)                                                                       คนไม่รู้จักกันทั่วประเทศได้มาพบกัน
      
                                       กำนันเสนอ นราพล ปลูกกระเทียมสลับทำนา เลี้ยงกบ เลี้ยงหมู ปลูกไผ่ โดยเฉพาะ
ไผ่เลี้ยงสีทองเป็นไผ่ ๓ ฤดู  แทงหน่อ ๑๐ เดือนขายทุกวัน หยุดแทงหน่อหน้าหนาว ๒ เดือน เราก็ขุดตอลงถุง
ขายได้อีก กำนันบอกว่า เราต้องเป็นคนมี คือมีทุกอย่าง ไม่ต้องรวย แค่มีทุกอย่างก็เหลือกิน                            

blog comments powered by Disqus