เรื่องเล่าสุขภาพ

น้ำนมราชสีห์

          น้ำนมราชสีห์

                           จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
              ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานเสวนาที่เกาะกูดจังหวัดตราด ได้ร่วมโต๊ะนั่งกินข้าวกับนายสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกหลายท่าน ระหว่างกินข้าวผมก็ได้เล่าถึงสรรพคุณสมุนไพรไทย ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมากมาย บ้างก็เดินเหยียบย่ำ
ไปอย่างไม่รู้คุณค่า ทั้งๆที่บ้านเรามีสมุนไพรเกิดขึ้นมากมายใกล้ตัว
             หลังกินข้าวเสร็จเวลาเดินไปตามสนามหญ้าแต่ละคนจะเดินก้มหน้ามองหาสมุนไพรที่ผมนำมาโชว์ให้ดู กลัว
จะไปเหยียบสมุนไพร
เหล่านั้น หรือถ้ามีจะได้ถอนไปปลูก คนเราถ้าได้รู้คุณค่าแล้วจะเกิดความรักหวงแหน อย่างเช่นต้นนมราชสีห์ คิดว่า
หลายคนเห็นรูปแล้ว
จะร้องอ๋อ             น้ำนมราชสีห์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Euphorbia hirta Linn. อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae โดยน้ำนมราชสีห์
มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น
ต่างๆดังนี้ นมราชสีห์ ผักโขมแดง หญ้าน้ำหมึก หญ้าหลังอึ่ง ซึ่งน้ำนมราชสีห์จัดเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีขน
สีน้ำตาลปนเหลือง
ใบเดี่ยวรูปรีเรียงตรงข้ามกัน ขอบใบหยักเล็กๆแบบฟันเลื่อย ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ
ผลกลมเมื่อสุกจะมี
สีเหลืองอ่อนและถ้าแห้งจะแตกออกเป็น ๓ พู 
            ในตำรายาแผนโบราณได้กล่าวไว้ว่า ส่วนที่นำมาใช้เป็นยาคือทั้งต้นและยาง โดยทั้งต้นนั้นมักเก็บในช่วง
ฤดูร้อน นำมาล้างให้
สะอาดและตากแดดให้แห้งเก็บไว้ใช้ได้ หรืออาจจะใช้แบบสดก็ได้ โดยทั้งต้นและยางนั้นมีสรรพคุณต่างๆดังนี้ 
           แก้อาการท้องเสียแบบบิดหรือถ่ายเป็นมูกเลือด วิธีการเตรียมยาคือ นำทั้งต้นแห้งมา ๑๕-๒๕   กรัม
(ประมาณ ๑ กำมือ) ใส่น้ำต้มกับน้ำตาลแดง นำน้ำที่ได้มาดื่ม ถ้าดื่มแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรหยุดและรีบไปพบแพทย์
เนื่องจากอาการท้องเสียแบบมีมูกเลือดนั้นเป็นอาการท้องเสียแบบติดเชื้อซึ่งต้องใช้ยาฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์รวดเร็ว
 แก้ปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะแสบขัด ซึ่งเป็นอาการของการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ ถ้าอาการไม่มากท่าน
ผู้อ่านลองใช้ทั้งต้นของน้ำนมราชสีห์ที่แห้ง  ๖-๑๐  กรัม (สด  ๓๐-๖๐ กรัม) ต้มน้ำดื่มวันละ ๒ ครั้ง
           แก้ฝีในปอด ซึ่งอาการนี้ไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรในการรักษา เนื่องจากเสี่ยงต่อผลสัมฤทธิ์ในการรักษา
 แก้ผิวหนังอักเสบเป็นหนอง
โดยใช้ต้นสด ๑ กำมือ ล้างให้สะอาด ต้มกับน้ำที่ได้ไปชะล้างบาดแผล 
          แก้อาการกลาก โดยนำต้นสด ๑๐๐ กรัม ล้างน้ำให้สะอาด นำไปแช่ในแอลกอฮอล์ ๗๐เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
๕๐๐ ซี.ซี. ประมาณ ๓-๕ วัน
นำน้ำที่ได้มาทาบริเวณที่เป็น 
          แก้อาการบาดแผลมีเลือดออก ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถใช้เพื่อรักษาตนเองเบื้องต้นได้ ล้างใบสดให้สะอาด
ขยี้หรือตำ แล้วนำไปพอก
บริเวณบาดแผล ใช้กัดหูดหรือตาปลาได้ โดยใช้ยางของต้นน้ำนมราชสีห์ทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆจนกว่าหูดจะหลุด
ระวังไม่ให้ยางโดนผิวหนังบริเวณอื่นเนื่องจากจะระคายเคืองได้ 
         ในปัจจุบันได้ค้นพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำนมราชสีห์มากมาย อาทิเช่น กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เร่งให้แผล
หายเร็ว แก้ท้องเสีย
มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อบิด มีฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนทำให้น้ำนมไหล ซึ่งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ค้นพบ
ในปัจจุบันบางส่วนสอดคล้องกับตำรายาแผน
         และเมื่อกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕   คุณวินิดา วงศ์ทองมาก  อยู่ที่วัดแพงพวย ตำบลจันดุม อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์ ท่านบอกว่า
ได้ลองนำยางสมุนไพรน้ำนมราชสีห์มาทาหูดผลปรากฏว่า ทาเพียงไม่กี่ครั้งหูดหายไปเลย เพื่อความเชื่อมั่นสอบ
ถามท่านที่ ๐๘-๑๒๐๘-๓๔๒๕
                      ---------------------------------

blog comments powered by Disqus