เรื่องเล่าสุขภาพ

ความในใจ
                        ความในใจ
                                               จำรัส  เซ็นนิล    รวบรวม/เรียบเรียง
     อะไรก็ตามถ้าเก็บ-อัดสะสมไว้นานๆไม่ได้ระบายออกมามันก็จะระเบิด ผมอีกคนหนึ่งที่เก็บความรู้สึกอันประทับใจกับทีมงานของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด.ลำปาง จนอัดแน่น จึงอยากจะขอระบายแย้มๆให้ทุกท่านแฟนคลับได้รับทราบบ้าง
จากผลงานที่ ทีมงาน สวท.ลำปาง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเหมือนดัง สโลแกนที่ว่า ความรู้คู่ความสุข
   จนกระทั่งมีแฟนรายการที่ติดตามทาง สวท.ลำปาง จำนวนมากที่เล่าให้ผมฟัง และมีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซม์
Jamrat.net ที่ผมรับผิดชอบอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ก็คงเป็นประจักษ์พยาน ถึงสิ่งดีๆที่ สวท.มอบให้กับผู้ฟัง
( ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน )
     แทบทุกคนบอกว่าได้ฟังรายการทั้งสดๆทางวิทยุและอินเตอรเน็ต และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ อันแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
และศักยภาพของทีมเทคนิค ที่สามารถบริการสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างจุใจ เป็นทางเลือกและการทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่ยาก จะมีสถานีใดทำได้ พูดกันตรงๆคือชาวบ้านชอบมาก
    ผมในฐานะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์คนหนึ่งได้ฟังแล้ว รู้สึกภูมิใจแทน เจ้าหน้าที่ สวท.ลำปาง โบราณว่าไว้ว่า
“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” จวบจนผมได้คลุกคลีร่วมงานกับทีมงาน สวท.ลำปางอย่างจริงจังถึง ๒ ครั้ง ในการจัดรายการ
“คนหน้าไมค์-หลังไมค์ใกล้ชิดกัน”  ทำให้ผมยิ่งประทับใจทีมงาน สวท.มากยิ่งขึ้น ด้วยอัธยาศัยไมตรี ของบุคลากร ที่มีน้ำใจดั่งแม่น้ำ
ทั้งเจ้านาย-ลูกน้อง    จนชาวบ้านทั้งใกล้ไกล ประทับใจหอบหิ้วอาหารการกินของฝากของที่ระลึกมาร่วมงานที่ สวท.จัดขึ้น
ด้วยความสมัครใจและยังเรียกร้องให้มีครั้งต่อๆไปอีก
  เรี่ยวแรงสำคัญและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ทำให้ทุกส่วนราชการไม่มีใครปฏิเสธที่จะบูรณาการร่วมงานด้วยคือ
ผอ.ผ่องศรี ธานิทร์ธราธาร ผู้อำนวยการสถานี รวมไปถึงทีมข่าว ทีมรายการ ทีมช่าง และหน่วยบริการสถานีผมอาจ
เอ่ยชื่อไม่หมดแต่ก็จำชื่อได้ขึ้นใจทุกคน ทั้งคุณจันทร์สวย  บุญนำมา คุณเยาวลักษณ์  ปรางสุวรรณ คุณชุติการณ์ เหล่าชัย
คุณจริยา  บุญเสริม คุณจงจิตร  ทองขาว คุณบานเย็น  นันตาแสง คุณแหลมเพชร  นันตาแสง คุณภูรินัฐ  รุมาก คุณธนา พันธ์โชคดี 
คุณวาส  ปิงเมือง คุณพงศ์อนันต์ คุณเป็ง  
 คุณอนุพงศ์ ตาจินะ
  และที่ลืมไม่ได้คือคุณพัศกร  แก้วบุญเรือง หัวหน้าเทคนิค โดยเฉพาะคุณอิทธิพล  ปวงจันทร์ เจ้าหน้าที่เทคนิคคนขยันผู้รอบรู้เรื่องเทคโนโลยี่ ที่ได้บันทึกย่อส่วนรายการทั่วทิศถิ่นไทยและอีกหลายรายการให้ไพล์เล็กลง เก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ประชาชนได้รับฟัง
ย้อนเป็นปีๆโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
   นอกจากนั้นคุณอิทธิพล  ปวงจันทร์ ยังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ชมเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งทางเว็บไซม์
ของ สวท.ลำปางและ เว็ปไซม์ JAMRAT.NET
   ทุกวันนี้จึงมีเสียงแซ่ซร้องจากผู้ฟังทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย รางวัลหนึ่งที่ประชาชนจะมอบให้ สวท.ลำปาง
ที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายคือ รางวัลใจ” ที่อยู่ในใจของทุกคนตลอดไปชั่วกาลนาน
    ขอบคุณผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีธีระพงศ์ โสดาศรี รองลัดดาวัลย์  บัวเอี่ยม และรองเตือนใจ  สินธุวณิก ที่มีส่วนผลักดันให้กำลังใจ
ทีมงาน ของสวท.ลำปางทุกคนตั้งมั่นในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นสถานีวิทยุของประชาชน
                                                        จากใจ
                                                   จำรัส  เซ็นนิล
            สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
                         
  
ซ้ายคุณจันทร์สวย หัวหน้าข่าว ขวามือคนที่ ๒ ผอ.ผ่องศรี ธารินทร์ธราธาร 


คุณเยาวลักษณ์ ปรางสุวรรณ หัวหน้ารายการ
              

blog comments powered by Disqus