เรื่องเล่าสุขภาพ

โลกนี้มีอะไรดีอีกเยอะ
โรค มีมาก...แต่โลกนี้..ยังมีดีอีกเยอะ ...ทั้งโลกทะเล  และ โรคทรัพย์จาง ด้อยโอกาส ของชนเผ่า ที่เราดั้นด้น..ไปหา ส่วนโลกทะเล
เราดำ..ลงไปหา


blog comments powered by Disqus