เรื่องเล่าสุขภาพ

ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาไทย

            เว็ปนี้ผมทำขึ้น เพื่อพี่น้องคนไทย ได้อ่าน และดูแลตัวเอง ไม่ว่าคนไทยในต่างแดนหรือในประเทศ เพราะเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
ผมหวงแหนสำหรับคนไทย ถ้าสังเกต จะเห็นว่า ผมจะใช้เลขไทยโดยตลอด เพราะผมอนุรักษ์ไทย ในหนังสือทุกเล่มที่ผมเขียน..ต้องเลขไทย
ของแท้ต้องตัวเลขไทยครับ สงสารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านคิดขึ้นมาแล้วเราไม่ใช้ น่าเสียดาย เป็นตัวเลขหนึ่งเดียวในโลกที่ใช้
มันน่าภูมิใจครับ   เมื่อไทยเขียน ไทยอ่าน ควรใช้ภาษาไทยครับ นอกจากบางคำจำเป็นต้องใช้ ผมไม่เชื่อว่า ฝรั่งจะมาอ่านเว็ปผม (ภาษาไทย) 
แล้วตอบเป็นภาษา (อังกฤษ) เหลือเชื่อ ? ..เก็บไว้ให้ลูกหลานไทยเถอะครับ  
          แผ่นไม้บางๆ  ๑ แผ่น หลายคนเยียบย่ำเดินผ่านไปโดยมองไม่เห็นคุณค่า  บางคนนำไปเผาฟืน บางคนเก็บขึ้นมาขัดสีตกแต่งสามารถเพิ่มมูลค่าขายได้หลายพันบาท  เฉกเช่น...ข้อมูลที่ผมสืบเสาะมา ผมต้องการให้ชาวบ้านชนบท...ได้อ่านในหนังสือจะจดจำง่ายเก็บได้นาน สนับสนุนเพียงค่ากระดาษ ค่าโรงพิมพ์ ค่าจัดส่งเท่านั้น  เทียบกับราคาหนังสือในท้องตลาดจำนวนหน้าเท่ากันราคาแตกต่างกันครับ ...ไม่นับที่แจกฟรีสำหรับผู้ด้อยโอกาส แต่กว่าหนังสือจะออกมันมีปัจจัยหลายอย่างที่บอกไม่ได้ครับ พิมพ์น้อยจ่ายเยอะ พิมพ์เยอะก็ถูกลงหน่อย เวลาจ่ายโรงพิมพ์จ่ายหนัก กว่าจะเก็บหอมรอบริบได้ ต้องใช้เวลาครับ อ่านแล้ว ต้องต่อยอด นำความรู้ที่ได้ ไปดูแลสุขภาพตัวเองและคนใกล้ชิด สามารถ ทำผลิตภัณฑ์ขายต่างชาติ นำรายได้เข้าประเทศ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น 
         ระหว่างที่รอพิมพ์ ( ผมใจร้อน) นำมาฝากชาวเน็ต ที่มีความพร้อม และโอกาสมากกว่าชาวบ้านที่..ไม่มีเน็ต โชดดีท่านได้อ่านก่อนลงพิมพ์ อ่านแล้ว ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบ้างนะครับ จะด้วยวิธีใด สุดแล้วแต่ท่าน
                                                                                                                จากใจ
                                                                                                          จำรัส เซ็นนิล 

blog comments powered by Disqus