เรื่องเล่าสุขภาพ

ทุเรียน "กระจิบ"หนึ่งเดียวในโลก
ทุเรียน  "กระจิบ" หนึ่งเดียวในโลก
         
    ทุเรียนพันธ์กระจิบ หนึ่งเดียวในโลก ถ้าจะกินต้องจอง ไม่พอขาย สายพันธ์ดั้งเดิม มาจากนนทบุรี ปัจจุบันปลูกที่ระยอง
   ปณิธาน  ขายเฉพาะในประเทศไทย ให้คนไทยกินของอร่อย ไม่ขายต่างประเทศ ลูกเล็ก เปลือกบาง แกะง่าย สีสวย ไม่เละติดมือ
  รสชาติ หมอนทอง ชนี ต้องอาย อร่อยมากๆๆๆ 
    มีที่สวนไพบูลย์ ต.นาตาขวัญ  อ.เมือง  จ.ระยอง  สาวปริญญาลาออกจากงานมาเป็นชาวสวนปัจจุบันเป็นเซียนทุเรียนไปแล้ว
    ดูแลทุเรียนดั่งลูก คุณภาพนำการตลาด บริการส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน (ฟังรายละเอียดวันนี้ ๒๐ เมย.๒๕๕๕ ในรายการทั่วทิศถิ่นไทย
   เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.) ถ้าพลาดฟังย้อนหลังได้ 

   
คุณสุภาภรณ์ อรัญนาค ๐๘-๒๒๑๐-๐๑๘๘เดินทางไปกินถึงในสวนให้ท้องแตกตายเขาคิค คนละ ๑๔๐ บาท
กินให้อิ่ม ไม่อิ่มไม่ต้องกลับ 


blog comments powered by Disqus