เรื่องเล่าสุขภาพ

มะเร็ง"ข้าวโพดหวานต้านมะเร็ง"
ข้าวโพดหวานต้านโรคมะเร็ง    มีสารตัวล้าง พิษมากกว่าผัก ผลไม้อื่น  

นักวิจัยของมหา วิทยาลัย คอร์เนลล์แห่ง สหรัฐฯ
รายงานในวารสาร สมาคมเคมี แห่งอเมริกาว่า
ข้าวโพดหวานที่ ปรุงสุกแล้ว  จะ ออกฤทธิ์ล้างพิษ
ในร่างกายสูง ขึ้นได้อย่าง เด่นชัด

เขาเผยว่าผิด กับที่เคยเชื่อ กันมาก่อน ว่าผักและผลไม้หากต้มปรุงสุกแล้วจะเสียคุณค่าทางอาหารลงไป
สู้กินดิบๆ ไม่ได้ แต่ข้าวโพดหวานยังคงสามารถ เก็บพลังเป็น ตัวล้างพิษคง ไว้ได้ แม้ว่าจะเสีย วิตามินซีไป

เขาได้พบในการ ต้มข้าวโพดหวาน ด้วยอุณหภูมิ สูง 115 องศาเซลเซียส
ในเวลานานต่าง กัน 10, 25 และ 50 นาที
พบว่ายิ่งต้ม นาน จะทำให้มัน มีสาร อันเป็นตัวล้าง พิษเพิ่มขึ้น เป็น 22, 44 และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าสารที่ ออกฤทธิ์ ! เป็นตัวล้างพิษ ช่วยดับพิษของ พวกอนุมูลอิสระ
ซึ่งเป็น อันตรายกับ เซลล์ของอวัยวะ ต่างๆ
ทั้งยังมีส่วน เกี่ยวพันกับ โรค อันเนื่องมาจาก ความแก่ชรา ต่างๆ
อย่างเช่นต้อ กระจก และโรคสมองเสื่อมอีกด้วย

คณะนักวิจัย แจ้งว่าข้าวโพด หวาน
ที่ต้มหรือปิ้ง จะปล่อยสาร ประกอบที่เรียก ว่า
กรดเฟรุลิก อันเป็นคุณกับร่างกาย
ยิ่งมากขึ้น เมื่อถูกความ ร้อนสูงขึ้น หรือเวลานาน ขึ้น

กรดเฟรุลิก เป็นพวก  พฤกษเคมี  ซึ่งใน ผักและผลไม้มี อยู่ไม่มากนัก
แต่กลับพบมีอยู่อย่างอุดมในข้าวโพด
ผสมปนเปรวมอยู่ กับอย่างอื่น
การทำให้มันสุก จึงช่วยทำให้ มัน
ปล่อยกรดเฟรุลิกออกมาได้มาก ขึ้น

.....การแทะข้าวโพดหวานต้านโรคมะเร็ง
มีสารตัวล้าง พิษมากกว่าผัก ผลไม้

อ่านแล้ว ก็กิน ข้าว โพดต้มสุก ให้ เยอะๆๆๆเลย

------------------------------------

blog comments powered by Disqus