เรื่องเล่าสุขภาพ

๗๙ ปี กรมประชาสัมพันธ์
   วันนี้เวลา ๑๓.๓๐น.  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ
   ผมเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล ข้าราชการดีเด่น กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จากคุณนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


 อดีตมีที่มา 


 ๑ เจ้าหน้าที่ ๒ จำรัส ๓ ผอ.ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ (ผอ.สวท.) ๔ คุณไชยวัฒน์  รัตนประสิทธิ์ ๕ เจ้าหน้าที่

เพื่อนข้าราชการถ่ายส่งมาให้ขณะรับรางวัล


รับรางวัลจากคุณนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอบคุณเพือนข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์  ที่ส่งมาให้

blog comments powered by Disqus