เรื่องเล่าสุขภาพ

ภูมิแพ้หรือไซนัส
                ภูมิแพ้-ไซนัส
         “บำบัดด้วยหญ้างวงช้าง”
                                   จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/ เรียบเรียง
           ผมเดินทางไปเยี่ยมแฟนรายการที่จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคุณนวลจันทร์  ภูกองชนะ ที่บ้านโนนสูง ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู คุณนวลจันทร์และสามีคุณเสาร์ ทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงควายและวัว  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกสมุนไพร ที่สวนมีต้นหญ้างวงช้างขึ้นรอบๆบริเวณสวนเป็นจำนวนมาก ( ๐๘-๔๙๕๕-๘๙๒๓)

       ผมค้างแรมที่นี่ ๑ คืน ได้ร่วมกินข้าวต้มยำไก่และยำไข่มดแดง พูดคุยเรื่องสมุนไพร ท่ามกลางแสงตะเกียงดวงน้อย เนื่องจากยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
      อีกแห่งที่ผมพบต้นหญ้างวงช้างขึ้นเยอะคือที่ทุ่งนาบ้านคุณเอมอร นารีและคุณยงยุทธ สัจจสันต์ บ้านพิพวย ต.สระโพนทอง  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ( ๐๘-๑๒๘๒-๑๓๔๔) และผมได้กางเต้นค้างแรมที่นี่อีกหนึ่งคืน หลังจากได้พบปะแฟนรายการที่มาต้อนรับ อย่างอบอุ่น


พูดถึงหญ้างวงช้างภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบสานกันมานานได้ใช้บำบัดอาการไซนัสหรือภูมิแพ้ได้ผลดี โดยนำหญ้างวงช้างทั้งห้า คือเอาทั้งรากตลอดไปถึงยอดประมาณ ๓ ต้นกับหมูเนื้อแดงประมาณ  ๒ ขีด ใส่ในหม้อดิน เติมน้ำ  ๑  ลิตร ยกขึ้นตั้งไฟ ต้มเคี่ยวให้เดือดแล้วยกลงพักไว้รออุ่น รับประทานทั้งน้ำทั้งเนื้อบ่อยๆอาการๆไซนัสโพรงจมูก ที่มีกลิ่นเหม็นหรือภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นและหายไปในที่สุด
    นอกจากนั้นหญ้างวงช้างยังมีสรรพคุณขับปัสสาวะ  โดยนำทั้งต้นหรือเรียกว่าทั้ง ๕  ราก  ต้นใบ ดอก ผล  มาต้มดื่ม แก้กระหายน้ำ  เจ็บคอ  ปากเปื่อย   แก้ร้อนใน  นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ  แผลบวม  มีหนอง  แก้พิษปอดอักเสบ  มีหนองในช่องหุ้มปอด  แก้ตาฟาง อมบ้วนปากแก้ปากเปื่อยเน่า   
    ในประเทศอินเดีย  จัดว่าหญ้างวงช้างให้รสสุขุม  ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร  รักษาอาการฟกช้ำ  บาดแผล  โรคผิวหนัง  แมลงกัด  ต่อย  ไขข้ออักเสบ  ลดอาการไข้  แก้ไอ  รักษากลากเกลื้อน  รักษาโรคไฟลามทุ่ง  และรักษาอาการเจ็บตา
          ในประเทศฟิลิปปินส์  มีรายงานการใช้สมุนไพรชนิดนี้ค่อนข้างมาก  โดยใช้ใบสดคั้นเอาน้ำมารักษาบาดแผล  หรือแผลบริเวณผิวหนัง  ฝีหนอง  นอกจากนี้  ยังใช้รักษาอาการตาแดง  ใบสดใช้ตำเป็นยาพอก
         และจากภูมิปัญญาของชาวอีสาน  บอกว่า  หญ้างวงช้างนี้  เป็นหญ้าตรวจอากาศด้วยโดยใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในการวัดคุณภาพของอากาศ  ถ้าช่อดอกเหยียดตรง    แสดงว่า ปีนั้นจะแล้งจัด  แต่ถ้าช่อดอกม้วนงอ  แสดงว่า  ปีนั้น น้ำจะมาก  หรือถ้าแปลงนาใดมีหญ้างวงช้างขึ้นเป็นจำนวนมาก  แสดงว่าแปลงนานั้นมีความอุดมสมบูรณ์  ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ให้ผลผลิตดี
       แต่จากการทดลองของชาวผู้ไท  บ้านภูวง  ตำบลนาตะแบง  อำเภอหนองสูง  จังหวัด มุกดาหาร พบว่า  แปลงที่มีหญ้างวงช้างเจริญงอกงาม  สามารถให้ผลผลิตมากกว่าแปลงที่ไม่มีหญ้างวงช้างโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยทั้งสองแปลงเพื่อเปรียบเทียบ
       คนรุ่นปัจจุบันพึ่งพาเทคโนโลยีในการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  แต่ละเลยทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยมองไม่เห็นความสำคัญ  เช่น หญ้างวงช้างนี้  จึงได้ถางทำลายหมดอย่างน่าเสียดาย 
            ข้อควรระวัง หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทาน และเมล็ดของหญ้างวงช้างเมื่อแก่จะมีพิษ
    อีกภูมิปัญญาในการแก้โรคไซนัสคือใช้น้ำปัสสาวะใช้หยอดจมูกทุกวัน บางคนไม่กล้ากลัวจะมีคนดูแคลนยังไงก็ลองแอบๆทำดู สรรพคุณแก้โรคไซนัสหรือภูมิแพ้ได้ผลดีไม่แพ้กัน โดยเฉพาะโรคหวัดเรื้อรังชนิดเป็นหนอง  
    มีตำรายาโบราณใช้น้ำปัสสาวะของเด็กชายเป็นน้ำกระสายยาสำหรับดับพิษแก้ปวดร้าวเส้นเอ็นแก้พิษตะขาบกัด ผสมกับน้ำตรีผลาดองด้วยน้ำปัสสาวะของวัว ซึ่งกำหนดว่าต้องเป็นวัวสีดำเท่านั้นถ้าเป็นวัวที่กำลังตั้งท้องหรือม้าตัวเมียที่ตั้งท้องยิ่งวิเศษสุดเพราะมีฮอร์โมนที่แตกต่างไป
   หญิงที่รับประทานสมอดองในน้ำมูตรจึงผุดผ่องผิวพรรณงาม มีผลงานสะกัดน้ำปัสสาวะของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นพบโปรตีนจำนวนมาก โปรตีนนี้มาจาก พลาสมาและพลาสมาเป็นของเหลวส่วนประกอบของเลือด และมีรายงานเพิ่มเติมว่า สารในโปรตีนนั้นเรียกว่า สารอินเตอร์เฟอรอนที่ใช้เป็นเคมีบำบัดในโรคมะเร็ง
                               --------------------------------------------------------------------------                                             
    
    

blog comments powered by Disqus