เรื่องเล่าสุขภาพ

ข้อคิด
ข้อคิด.....

                               ข้อคิด


                                 นกนั้นกินมดเป็นอาหาร แต่มดกินซากนกเมื่อนกตาย
                   เวลาและสถานการณ์เปลี่ยนไปได้
เสมอ
                   อย่าทำร้าย..หรือ..ทำลายใคร
                      วันนี้ท่านอาจกำลังมีอำนาจ
                    แต่..
.เวลาจะมีอำนาจมากกว่าท่าน!!!!
                  
 ต้นไม้ต้นหนึ่งทำก้านไม้ขีดได้จำนวนมหาศาล
                    ทว่า...ณ เวลาหนึ่ง  
ไม้ขีดก้านหนึ่งอาจเผาป่าได้ทั้งป่า
                    ฉะนั้น...จงทำดี..ต่อกันและกันเถิ
     สถานที่ ณ  ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่


blog comments powered by Disqus