เรื่องเล่าสุขภาพ

ประสบการณ์ชีวิต"เฉียดตาย"
                         ครบ ๑ ขวบปี Jamrat.net
            วันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๕๔- วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕

เปิดโอกาสให้แฟนเน็ตทุกท่านส่งผลงาน ข้อเขียน ประสบการณ์ชีวิต"เฉียดตาย"ที่ท่านประทับใจที่สุด ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรกับการเยียวยาดูแลสุขภาพของท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขนาดความยาว ๑๕-๒๐ บรรทัด พร้อมรูปถ่ายของผู้เขียน ๑  รูป รูปแบบใหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าเท่ห์ที่สุด พร้อมชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
           ส่งมาที่ E:mail: Ch.Chennil@Gmail.com    หมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
   ผู้ได้รับการพิจารณา จะได้รับ หนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ท่านละ  ๑  เล่ม  กรุณาแจ้งมาด้วยว่าต้องการ เล่มใด เล่ม ๑ หรือ ๒ หรือเล่ม ๓ เราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
                                                                         จากใจ
                                                                    จำรัส  เซ็นนิล
          
 

blog comments powered by Disqus