เรื่องเล่าสุขภาพ

บอกกล่าว
งานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในประเทศเวียดนาม ( Thai Fantastic in Vietnam ) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2555
         
วันที่ ๑ -๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  ผมเดินทางไปร่วมงานนี้พร้อมกับคณะสื่อมวลชน
          ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิบินตรงกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
     

blog comments powered by Disqus