เรื่องเล่าสุขภาพ

งานเกษตรแฟร์
งานเกษตรแฟร์ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๓๐  พค.๕๕- ๗ มิย.๕๕ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 ผมจะไปรายงานสดวันนี้ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๔.๐๐น
.

วันที่ ๔-๗  มิย.๒๕๕๕ กรมการข้่าว จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ที่กรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
บริเวณเดียวกับ มก.พรุ่งนี้ ๖ มิย.๕๕ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
วิทยุแห่งประเทศไทย และช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด เวลาประมาณ ๑๓.๐๐น.

เรื่องไปเวียดนามรอสักนิดแล้วจะนำมาเสนอโอกาสต่อๆไป ทั้งสนุก ตื่นเต้น 


                                                                                                       
                                 

blog comments powered by Disqus