เรื่องเล่าสุขภาพ

เหนื่อยก็พัก
เหนื่อยก็พัก

                           ศีลธรรมนำใจให้สร่างโศก
                        ช่วยบรรเทาทุกข์โศกวิโยคหาย
                        จำเริญจิตพาใจให้สบาย
                         อีกร่างกายก็พลอยสุขสำราญเอย
                                                  ( สำนวนเก่า)
  

หลายคนอาจได้เคยล้างพิษตับ ลำไส้มาบ้างแล้ว นันเป็นส่วนของร่างกาย
แต่...ท่านอาจยังไม่ได้ ล้างพิษทางอารมณ์
โปรดคอยติดตาม.....
การล้างพิษทางอารมณ์.Emotion Detoxification..ที่นี่่  เร็วๆนี้
คนเขียนกำลังฝึกอยู่ ยังไม่สำเร็จ ฮ่าๆๆ

   คำสอนพุทธองค์ "จิตเป็นนาย..กายเป็นบ่าว"

blog comments powered by Disqus