เรื่องเล่าสุขภาพ

ชีพจรลงเท้า
              กำหนดการ "ทั่วทิศถิ่นไทยสัญจร” จังหวัดลพบุรี 
  วันจันทร์ที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๕
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.     ถ่ายทอสดการเสวนา “ระดมแนวคิดแก้ไขปัญหาวิกฤติชุมชน”ในรายการทั่วทิศถิ่นไทย
                
ผู้ดำเนินรายการ นายจำรัส  เซ็นนิล
                ผู้ร่วมรายการ -   นพ.สุภัทรา  ส้มม่วง  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี   
                                   -   คุณทเนศ  วทัญญู หมอดินอาสา หมู่ ๕ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านไผ่วงศ
                                   -   คุณ.ณรงค์  อารีรักษ์   ผช.ผญ.หมู่ ๕
                                   -  คุณเครือวัลย์  ก้านลำไย หมอดินอาสา
            ก่อนและหลังรายการลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน
                    
สุขอื่นหมื่นแสนที่แดนใด..จะเปรียบเท่า..ท้องทุ่งบ้านเรา ฮ่าๆๆ คุณเครือวัลย์ ก้านลำใย กับสมุนไพรท้าวยายม่อม
โทร.๐๘-๙๘๒๗-๘๗๒๑

 คุณพรระวี (ลูกสาวคุณเครือวัลย์) กับสมุนไพรคาวตองหรือพลูคาว
 สมุนไพรพลูคาว-คาวตอง


blog comments powered by Disqus