เรื่องเล่าสุขภาพ

โครงการสัญจร
โครงการสัญจร
              วันที่ ๙   กค.๕๕ ไปจังหวัด ระยอง (ฟังการรายงานสดในรายการ เวลา ๑๓.๐๐น).
              วันที่  ๑๐ กค.๕๕   ไปจังหวัดจันทบุรี
               วันที่  ๑๑  กค.๕๕ ไปจังหวัดตราด
       
              วันที่ ๑๔  กค.๕๕ เดินทางไปจังหวัดบึงกาฬ
              วันที่ ๑๕  กค.๕๕  ลงพื้นที่พบชาวบ้าน
              วันที่ ๑๖  กค.๕๕  จัดรายการสดเสวนาของดีบึงการกาฬและแนวทางการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจยางพารา นัดผู้ว่ารชการจังหวดบึงกาฬ คุณพรศักดิ์  เจียรนัย ตั้งวงเสวนาในชุมชนพร้อมอดีต สส.คุณสงกรานต์ คำพิสัย และชาวสวนยางพาราและลืมไม่ได้คือปราชญ์พื้นบ้าน
               วันที่ ๑๗ กค.๕๕เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ( วันนี้เราจะให้ท่านผู้ฟังรายการไปติดตามเรื่องดีๆที่จังหวัดจันทบุรี อาจจะเป็นคุณจิระวรรณ ตันกุรานันท์ ดำเนินรายการสดจากจันทบุรี)
               ขอบคุณทีมงาน สวท.บึงกาฬ ผอ.เกรียงศักดิ์  ถวายชัย คุณประมุข ไทยเสถียร ผู้จัดรายการดัง
             

blog comments powered by Disqus