เรื่องเล่าสุขภาพ

งานบรรยาย
กลับถึงกรุงเทพฯเที่ยงคืน ๑๗ กค.๕๕
          เช้า ๑๘ กค.๕๕ ตื่น ๐๔.๐๐น.เตรียมอ่านข่าวเช้า ๐๗.๐๐น.
          ๑๙  กค.๕๕ บรรยายที่โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก


          ๓๑ กค.๕๕ บรรยายที่อ่างทอง
         
๒๕-๒๗ กค.๕๕ เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่
พุธที่ ๒๕ กค.๒๕๕๕   ๐๗.๕๕ น.เหิรฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่จังหวัดเชียงใหม่
                                  ๑๐.๐๐น. ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
                                ๑๓.๐๐น.   อยู่ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านดอยสะเก็ด
พฤหัสบดี ที่ ๒๖ กค.๒๕๕๕  เช้าอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทาป่าเปา  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา จังหวัด  ลำพูน  บ่ายไปที่บ้านดอนน้อย  ตำบลแม่แรง
                                               อำเภอป่าซาง  จ.ลำพูน
ศุกร์ที่ ๒๗ กค.๒๕๕๕ เช้าที่ศูนย์เรียนรู้บ้านอาภรณ์ วัดเกตุ อ.เมือง  เชียงใหม่ เย็นบินกลับ กทม.
                                           แฟนๆเชียงใหม่ โทรหาผมได้ที่ ๐๘-๒๗๙๖-๙๕๒๗ 

          ๓-๔  สค.๕๕ บรรยายที่แม่ฮ่องสอน
          ๖ สค.๕๕ บรรยายที่อยุธยา
          ๗ สค.๕๕ บรรยายที่ลพบุรี( เฉพาะกลุ่ม อปม.)อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
          ๘ สค.๕๕  เช้าที่หาดเจ้าสำราญเพชรบุรี
                              บ่ายบรรยายให้สมุทรสาคร
          ๙ สค.๕๕  บรรยายให้จังหวัดสมุทรสงคราม  ฮ่าๆๆ

ล่าสุดคุณระวิโรจน์  ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญมาอีกแล้ว
ต้องเดินทางต่อไปประจวบฯบรรยายต่อวันที่ ๑๐ สค.๒๕๕๕

         

blog comments powered by Disqus