เรื่องเล่าสุขภาพ

ไผ่น้ำ-กาบหอย
เปรียบเทียบไผ่น้ำกับสมุนไพรกาบหอย

                    สมุนไพรไผ่น้ำ                                       สมุนไพรกาบหอย      เหมือนกันไหมครับ ฮ่าๆๆ

blog comments powered by Disqus