เรื่องเล่าสุขภาพ

โครงการสัญจร
 ๒๗-๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี-เลย -ภูเรือ

 ๓-๕ กย.๒๕๕๕  ไป สุโขทัย ฮ่าๆๆ

blog comments powered by Disqus