เรื่องเล่าสุขภาพ

แก้ไอ
แก้ไอ
                  จำรัส  เซ็นนิล รวบรวมเรียบเรียง
ครูเนื้อทิพย์  มูลหล้า บ้านจอมศรี หมู่ ๒ อ.เชียงคาน  จ.เลย ( ๐๘-๒๐๔๙-๖๐๕๒ ) ใช้มะแว้ง กับมะระกอสุก น้ำตาลทรายแดงและ อีเอ็ม ๒ ฝา หมัก  ๒  สัปดาห์   จิบ  ๑  ช้อน ตามด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำอุ่นรักษาอาการไอ มีเสมหะแก้ภูมิแพ้ดีนักแล  ผมจิบมาแล้ว สำลักขายขี้หน้าชาวบ้านที่มาดูกันแทบแย่ ฮ่าๆๆ
  


blog comments powered by Disqus