เรื่องเล่าสุขภาพ

คำคม
คำคมท่านพุทธทาสภิกขุ"แม่ทัพแห่งกองทัพธรรม"  เรามีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้ว มาร่วมสร้างสรรค์กัน ..คิดบวก
                                                                   จากใจ
                                                               จำรัส  เซ็นนิล

blog comments powered by Disqus