เรื่องเล่าสุขภาพ

สุโขทัยเมืองมรดกโลก

    สุโขทัยเมืองมรดกโลก
                                                จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
                จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ปีที่แล้ว คำว่า "สุโขทัย" มาจากสองคำ คือ "สุข + อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและ    ต่างประเทศ
     ประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระยาศรีนาวนัมถมพระบิดาพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองเมืองสุโขทัยเรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลำพงข้าหลวงจากราชอาณาจักรขอมได้เข้ายึดครองเมือง ขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองจ้าวเมืองราดได้ยึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทย
     ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมด บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาตร์ ยุทธศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖  อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมาย ศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น
     ในศิลาจารึกบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่ามีอาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่านและหลวงพระบาง ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ "พ่อปกครองลูก" ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคำจารึกว่า "ไพร่ฟ้าหน้าใสในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า"
     สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้ำที่มีอยู่บริบูรณ์ทำนา ทำสวน ทำไร่ มีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งเรียกว่า "ทำนบพระร่วง" ซึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษาพบถึง ๗  แห่ง สุโขทัยเป็นศูนย์กลางค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชามที่เรียกว่า "สังคโลก" ส่งขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย และบอร์เนียว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การค้าสินค้าจากจีน เช่น ถ้วยชามและผ้าไหม เพื่อขายในประเทศและส่งต่อต่างประเทศด้วย หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ สมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมรดกโลกในปัจจุบัน
    ผมเลือกจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของดีของจังหวัดให้คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบ จากการประสานของคุณทิพย์สุคนธ์ สุดเกตุ แสนจิตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
       จันทร์ที่ ๓ กันายายน ๒๕๕๕ ผมและทีมงานมีคุณแทนพงศ์  เลาหวิโรจน์ ผู้ช่วยผม คุณคงศักดิ์  สายวงค์ ฝ่ายเทคนิค คุณสุกัญญา   สว่างศานติสกุล และคุณศรัญญา  สิทธิผล ฝ่ายช่วยอำนวยการ นั่งรถตู้ของสถานีถึงอำเภอคีรีมาศซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของสุโขทัย มองเห็นยอดเขาหลวงสูงตระหง่านมีเมฆลอยต่ำบนยอดเขา อดไม่ได้ที่จะต้องจอดรถลงบันทึกภาพ
       เขาหลวงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ใหนๆก็มาเมืองพ่อขุนรามคำแห่ง ถ้าจะไม่แวะเข้าไปในเขตอุทยานฯก็คงไม่ใช่วิสัยนักข่าวอย่างเรา คณะจึงตัดสินใจไปสูดอากาศที่อุทยานสักฟอด ฮ่าๆๆ
     โชคเข้าข้างที่นี่มีแปลงว่านสมุนไพรที่เล่ากันว่าพ่อขุนรามคำแหงได้ให้ปลูกไว้เป็นคลังหยูกยาสำหรับดูแลไพร่พลยามออกศึกสงครามบาดเจ็บมาจะได้ใช้สมุนไพรเยียวยารักษาดูแลสุขภาพ ผมพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุด แต่เชื่อไหมครับเสี้ยววินาทีที่ผมเดินเข้าไปในเส้นทางศึกษาว่านสมุนไพร บรรดากองทัพยุง มาตรวจเลือดผมเต็มไปหมด
     เปรี๊ยะ...ผมตบ เลือดสีแดง เป็นจุดๆ  ตามตำแหน่งที่ยุงกัด ทั้งแขนหน้าพาก ใบหน้า รวมทั้งไหล่และลำตัว เนื่องจากผมใส่เสื้อสีดำยุงมันชอบ มันกัดทะลุเสื้อผมเลย...ไอ้หย่า...อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องวิ่งออกมา สมทบกับทีมงานที่รออยู่บริเวณจอดรถ
มันยังติดตามมาอีก
    “ ตายแล้ว..พี่จำรัส พายุง มากัดพวกเราอีก”  เสียงทีมงานพูดขึ้นมาพร้อมกับเสียงตบยุง เปรี๊ยะๆๆๆ  ใหนๆก็มาแล้วตรวจกรุ๊ปเลือดกันให้หมด ฮ่าๆๆ
         ออกจากเขาหลวงแวะเยี่ยมทีมงาน สวท.สุโขทัย และเข้าที่พัก ไปกินข้าวกันแถวๆตลาดโต้รุ่งเมืองสุโขทัย อิ่มหนำสำราญหลับสบาย
        เช้าเดินทางไป อ.สวรรคโลก นัดผู้ว่า , นายก อบจ.และปราชญ์พื้นบ้านไว้ รออ่านตอน -๒ หรือฟังรายการช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับ    
   
   ยอดเขาหลวง
                                                                                                                                            ยอดฝิ่น


          ดีเจ.วุฒิชัย ลิขสิทธิ์                                                          คุณพรศิลป์  เชื้อเมืองพาน 

          เช้าวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ คณะของเราอออกจากที่พักมาที่ สวท.สุโขทัยรับ ผอ.ทิพย์สุคนธ์ สุดเกตุ แสนจิตร และคุณเบญจภัทร หมวกทอง ผู้จัดรายการและฝ่ายเทคนิค เพื่อเดินทางไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงบุญชอบ  เอมอิ่ม บ้านกรงทอง ตำบลคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
           คณะเดินทางถึงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประมาณ ๑๐.๓๐น. คุณคงศักดิ์ สายวงศ พร้อมด้วยคุณพิสุจน์ ปาณดิษฐ ฝ่ายเทคนิค สวท.สุโขทัย เตรียมติดตั้งระบบถ่ายทอด  ได้พูดคุยกับคุณลุงบุญชอบ  เอมอิ่ม ถึงแนวทางการทำงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไม่นาน คุณจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็เดินทางมาถึง และตามมาด้วย ดร.พรรณศิริ กุลนารถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย
            วันนี้มีแฟนรายการจากบ้านสวนคุณพิสุทธา ไค้ยะ ทราบข่าวผมมาสุโขทัย ก็รีบชวนแฟนและพี่ชายมาเยี่ยม และได้มีโอกาสเชิญออกรายการด้วย  หลังรายการ ผอ.สวท.สุโขทัย ท่านมากระซิบผมว่า
           “คุณจำรัส เย็นนี้ ท่านนายก อบจ.ดร.พรรณศิริ กุลนารถศิริ ท่านขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ทีมงาน"
             "จะดีหรือ ผอ.”  ผมขอความเห็น  ฮ่าๆๆ  ( ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยย้อนหลัง วันที่ ๔ กย.๕๕)

 
 ผอ.ทิพย์สุคนธ์ สุดเกตุ แสนจิตร
 
                                           คุณเบญจภัทร หมวกทอง ผู้จัดรายการ
 
                 ทีมงาน สวท.สุโขทัย


 

 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผวจ.สุโขทัย
 ดร.พรรณศิริ  กุลนารถศิริ อบจ.สุโขทัย 
 

     มอบหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๓ ให้คุณบุญชอบ  เอมอิ่ม เกษตรกรดีเด่น  ขวา คุณพิสุทธา ไคยะ ( แฟนรายการ ) ขอลายเซ็นให้หนูหน่อย ( จะไม่ซักแล้วตัวนี้้ )  ฮ่าๆๆ


  แทนพงษ์  เลาหวิโรจน์  กับไอศรีมทอด ฮ่าๆ   ที่พักทีมงาน มองเห็นทุ่งนา นกบินผ่านไปมาอากาศเย็นสบาย คุณแทนพงษ์ เลาหวิโรจน์ ผู้ประสานงานองเรา
    ประทับใจมาก  ต้องขอบคุณ ผอ.สวท.สุโขทัย
  " ผมไม่อยากกลับเลยพี่ อากาศดีมาก  ก่อนมาไม่สบายเหมือนเป็นหวัด มาที่นี่อากาศดี หายเลย
      สงสัยอากาศมันไปฟอกเลือด ทำให้ร่างกายแข็งแรง"  ฮ่าๆๆๆ


blog comments powered by Disqus