เรื่องเล่าสุขภาพ

ฟังเรื่อง..มะนาวโห่
มะม่วงไม่รู้หาว-มะนาวไม่รู้โห่ อยากฟังเรื่องราว..มะนาวโห่ ผมสัมภาษณ์สดลุงศิริ เจริญช่าง ที่สมุทรสงคราม ออกรายการวิทยุ
 ให้ฟังรายการ
"ทั่วทิศถิ่นไทย" ย้อนหลังวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
   หลังออกรายการทั้งลุงศิริ และผม ไม่ต้องทำอะไรเลย รับโทรศัพฑ์อย่างเดียว ไม่รับก็สงสาร
   "ฟังไม่ทัน"
   "จดไม่ทัน"
   "ลุง-ยายอายุมากแล้ว"
   "ฟังขณะขับรถ"
   "โทรหาลุงศิริไม่ติด"  ติดได้อย่างไร ๓๐๐ สายทั่วประเทศ ยังหลงมาที่ผมอีก ร้อยกว่าสาย
   หูอื้อไปหมด เข้าห้องน้ำ ยังต้องพก...(โทรศัพท์)ไปด้วย  ฮ่าๆๆ

 

blog comments powered by Disqus