เรื่องเล่าสุขภาพ

เล่มเดียวคุ้มโรคภัย-๓

    เล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๓


  เป็นเจ้าของหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๓ ได้ที่ SE-ED ซีเอ็ดบุ๊ค และร้านหนังสือทั่วประเทศ


      นอกจากสามัคคีกันแล้ว ต้อง..ให้กำลังใจกันด้วย
มีแฟนคลับ..จากอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬบอกว่า เคยเห็นมดดำ เกาะตัวกันเป็นแพ..เป็นก้อนดำๆ จากฝั่งลาวล่องแม่น้ำโขงมาฝั่งไทย 
สรุปแล้ว..รอดทั้งคณะ นี่คือสัจจธรรม ทางธรรมชาติ     
                                           อิสระเสรี  ฮ่าๆๆ
  
     ๑๑-๑๒ กย.๕๕   ไปน่าน-พะเยา 
                       
สื่อสัญจร
      โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
   ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น  พร้อมกันหน้าเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
                                ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยาน จังหวัดน่าน
   ๑๙.๔๐น.          ถึงท่าอากาศยาน จังหวัดน่าน
   ๒๐.๑๕ น.           รับประทานอาหารค่ำ
   ๒๒.๐๐ น.           เช็กอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันพุธที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
   ๐๗.๐๐ น.          รับประทานอาหารเช้า
   ๐๘.๐๐ น.           ออกเดินทางไป อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
   ๐๙.๐๐น.            ถึงห้องประชุมที่ว่าการ อ.เชียงม่วน
   ๐๙.๑๕ น.  เข้าสังเกตการณ์ปฐมนิเทศการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
       สุขภาพ(Public Scoping) โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา
    ๐๙.๔๕ น.   ฟังบรรยายสรุป (เฉพาะสื่อมวลชน)ภาพรวมของ จ.พะเยา และ
                         อ.เชียงม่วน

                          โดย นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา
                           และ นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอเชียงม่วน
                           ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
                          โดย นายชัยยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2
                          เดินทางเข้าพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้
                          ชมพื้นที่โครงการ พร้อมสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่
     ๑๒.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน
     ๑๓.๐๐น.       ขึ้นวัดพระธาตุปูปอ พร้อมชมวิวเมืองเชียงม่วน360 องศา
                                              (รายงานสดเข้ารายการทั่วทิศถิ่นไทย)

     ๑๕.๐๐ น.        กลับห้องประชุมที่ว่าการ อ.เชียงม่วน ฟังความคิดเห็นของ
                             ชาวบ้าน
     ๑๖.๐๐ น.         เดินทางกลับ จ.น่าน
     ๑๗.๐๐ น.       ถึง จ.น่าน และรับประทานอาหารเย็น
     ๒๐.๑๐ น.        เดินทางจากท่าอากาศยานจ.น่าน ถึงดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
 
                                                      *******************
     ๑๔ กย.๕๕           กาญจนบุรี  (ทำข่าว)
     ๑๙-๒๐ กย.๕๕    อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ( บรรยาย ร่วมกับ อ.เนตรดาว อ.พัฒน์ )
                                    ณ ที่ว่าการ อ.ภูเขียว ( ๒๐ กย.๕๕)
                            
วันที่ ๒๐ กย.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. รายงานสดเข้ารายการทั่วทิศฯถิ่นไทย
      ๒๑ กย.๕๕           นอนชายทะเลหัวหิน กับเพื่อนร่วมงาน ( ที่เคยออกรบด้วยกัน)
      ๒๔  กย.๕๕         สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน กทม.
   
  ๒๘ กย. ๕๕     อำลารายการทั่วทิศถิ่นไทย และแฟนรายการ ( ครบ ๙ ปีพอดี) 
                                 
  พร้อมอำลาชีวิตราชการ ฮ่าๆๆ

                         


       

  

blog comments powered by Disqus