เรื่องเล่าสุขภาพ

ห้องบันทึกเสียง STUDIO
 ห้องบันทึกเสียง  ผมจัดให้ตามเสียงเรียกร้อง อยากดูห้องบันทึกเสียง เวลา ผมสัมภาษณ์มาแล้วจะต้องเข้าบันทึกเสียงเพื่อ
ตัดต่อก่อนออกอากาศ  ซ้ายมือโทรศัพท์ ถัดมาคือวิทยุรับฟังระบบเอ.เอ็ม-เอ็ฟ.เอ็ม
 สมุดโน๊ต ( ไม่ใช่หนังสือทวงหนี้ ฮ่าๆๆ ) และขวาสุดคือเครื่องบันทึกเสียงงานสนามสำหรับสัมภาษณ์ แหล่งข่าว


blog comments powered by Disqus